Toimeentulotuki Suomessa

Toimeentulotuki Suomessa
Tällä sivulla kerrotaan Suomen toimeentulotuesta, toimeentulotuen myöntämisestä Suomessa asuville ulkomaalaisille sekä siitä, missä tilanteissa pelkän toimeentulotuen varassa ulkomailla elävät voivat muuttaa Suomeen.

Toimeentulotuki Suomessa

Sinulla voi olla oikeus muuhun kuin vähintään välttämättömään taloudelliseen turvaan toimeentulotukena, jos oleskelet Suomessa muutoin kuin tilapäisesti eivätkä sinun tai perheesi tulot ja varat riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin.

Toimeentulotuki on viimesijainen etuus. Sinun tulee pyrkiä turvaamaan elantosi ensisijaisesti muilla tavoin kuten ansiotuloilla, säästöillä, ensisijaisilla etuuksilla tai muilla tavoin.

Toimeentulotuki muodostuu kolmesta osasta:

  • perustoimeentulotuesta
  • täydentävästä toimeentulotuesta
  • ehkäisevästä toimeentulotuesta.

Perustoimeentulotuen myöntää Kela. Kuntien sosiaalitoimistot vastaavat täydentävän- ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä. Tämä info koskee pääosin Kelan myöntämää perustoimeentulotukea.

Oikeus toimeentulotukeen?

Oikeus perustoimeentulotukeen arvioidaan kuukausittaisella laskelmalla. Tukioikeus ratkaistaan tekemällä laskelma tuloista, varoista ja laissa määritetyistä kohtuullisista menoista. Laskelmassa tuloja ovat kaikki hakijan tai perheen käytettävissä olevat nettotulot ja varat. Nettotulot tarkoittavat tuloja, joista on vähennetty verot.

Perustoimeentulotuki muodostuu perusosasta ja muista perusmenoista. Perusosa on kiinteä summa niistä menoista, jotka on tarkoitettu jokapäiväisen elämän välttämättömiin menoihin (esim. ruoka ja vaatteet). Muina perusmenoina otetaan huomioon kohtuullisen suuruisena mm. asumismenot sekä muut kuin perusosaan sisältyvät julkisen terveydenhuollon menot (esim. terveyskeskuksen asiakasmaksut ja reseptilääkkeiden omavastuuosuudet).

Kuinka toimeentulotuki lasketaan?

Oikeus perustoimeentulotukeen arvioidaan kuukausittaisella laskelmalla. Tukioikeus ratkaistaan tekemällä laskelma tuloista, varoista ja laissa määritetyistä kohtuullisista menoista. Laskelmassa tuloja ovat kaikki hakijan tai perheen käytettävissä olevat nettotulot ja varat. Nettotulot tarkoittavat tuloja, joista on vähennetty verot.

Perustoimeentulotuki muodostuu perusosasta ja muista perusmenoista. Perusosa on kiinteä summa niistä menoista, jotka on tarkoitettu jokapäiväisen elämän välttämättömiin menoihin (esim. ruoka ja vaatteet). Muina perusmenoina otetaan huomioon kohtuullisen suuruisena mm. asumismenot sekä muut kuin perusosaan sisältyvät julkisen terveydenhuollon menot (esim. terveyskeskuksen asiakasmaksut ja reseptilääkkeiden omavastuuosuudet).

 

Mitä ehtoja pitää täyttää?

Muuta kuin vähintään välttämätöntä perustoimeentulotukea voi saada Suomessa muutoin kuin tilapäisesti oleskeleva henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Kela arvioi oleskelun luonteen tapauskohtaisen kokonaisarvion perusteella.

 

Kuinka paljon voin saada?

Perustoimeentulotuki on tarveharkintainen etuus. Oikeus perustoimeentulotukeen määritetään kuukausittaisella lakiin perustuvalla laskelmalla.

 

Kuinka haen tukea?

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Voit toimittaa hakemuksen ja sen liitteet myös postitse Kelaan. Jos sinulla on erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata, kotikuntasi sosiaalitoimisto voi harkintansa mukaan myöntää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Kunta käsittelee täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksesi.

Onko tukeen mahdollisuus heti Suomeen muuton jälkeen?

Lähtökohta on, että myös ulkomaalainen on ensisijaisesti itse velvollinen huolehtimaan omasta toimeentulostaan. Muutoin kuin tilapäisesti Suomessa oleskelevalla ulkomaalaisella on oikeus perustoimeentulotukeen samoilla edellytyksillä kuin täällä asuvilla Suomen kansalaisilla. Kela arvioi oleskelun tapauskohtaisen luonteen kokonaisarvion perusteella. Suomessa oleskelevalla henkilöllä on kuitenkin kaikissa tilanteissa tarvittaessa oikeus vähintään välttämättömään osuuteen perustoimeentulotuesta (välttämättömiin ravintomenoihin ja lääkkeisiin).

 

Voiko tukea saada ulkomaille?

Oikeus toimeentulotukeen rajoittuu niihin kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet Suomessa oleskelusta.

Kenelle voin esittää kysymyksiä?

  • KELA

Täydentävään- ja ehkäisevään toimeentulotukeen liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä kotikuntasi sosiaalitoimeen.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.