Kontanthjælp i Finland

Toimeentulotuki Suomessa
Her kan du læse om kontanthjælp i Finland, bevilling af kontanthjælp til udlændinge, som bor i Finland, samt i hvilke situationer personer, som bor i udlandet, og hvis eneste indtægt er kontanthjælp, kan flytte til Finland.

Kontanthjælp i Finland

Hvis du ikke opholder dig midlertidigt i Finland, kan du have ret til anden støtte end den mindste nødvendige sikring i form af kontanthjælp, hvis dine og din families indtægter og aktiver ikke er tilstrækkelige til de nødvendige daglige udgifter.

Kontanthjælp er en sidste udvej. Du skal i første omgang forsøge at forsørge dig selv på anden vis, for eksempel via arbejdsindkomst, opsparing eller primære ydelser.

Kontanthjælp består af tre dele:

  • grundlæggende kontanthjælp
  • supplerende kontanthjælp
  • forebyggende kontanthjælp

Du søger om grundlæggende kontanthjælp hos Folkpensionsanstalten (FPA). Supplerende og forebyggende kontanthjælp skal du søge om hos socialforvaltningen i din kommune. De følgende oplysninger handler primært om FPA's grundlæggende kontanthjælp.

Har jeg ret til kontanthjælp?

Din ret til grundlæggende kontanthjælp vurderes på baggrund af en månedlig beregning. Retten til støtten afgøres via en beregning af indtægter og udgifter. Både dine og din families disponible nettoindtægter og aktiver medregnes som indtægter. Nettoindtægter er indtægter efter skat.

Den grundlæggende kontanthjælp består af et grundbeløb og et beløb, som gælder øvrige basisudgifter. Grundbeløbet er et fast beløb, som er beregnet til de nødvendige udgifter i det daglige liv (for eksempel til mad og tøj). De øvrige basisudgifter udgøres blandt andet af en rimelig huslejeudgift samt de sundheds- og behandlingsudgifter, som ikke dækkes af grundbeløbet (for eksempel sundhedscentralernes brugerbetaling samt egenbetalingen for receptpligtige lægemidler).

Hvordan beregnes kontanthjælpen?

Din ret til grundlæggende kontanthjælp vurderes på baggrund af en månedlig beregning. Retten til støtten afgøres via en beregning af indtægter og udgifter. Både dine og din families disponible nettoindtægter og aktiver medregnes som indtægter. Nettoindtægter er indtægter efter skat.

Den grundlæggende kontanthjælp består af et grundbeløb og et beløb, som gælder øvrige basisudgifter. Grundbeløbet er et fast beløb, som er beregnet til de nødvendige udgifter i det daglige liv (for eksempel til mad og tøj). De øvrige basisudgifter udgøres blandt andet af en rimelig huslejeudgift samt de sundheds- og behandlingsudgifter, som ikke dækkes grundbeløbet (for eksempel sundhedscentralernes brugerbetaling samt egenbetalingen for receptpligtige lægemidler).

 

Hvilke krav skal jeg opfylde?

Hvis du ikke opholder dig midlertidigt i Finland, kan du have ret til anden støtte end den mindste nødvendige sikring i form af kontanthjælp, hvis dine og din families indtægter og aktiver ikke er tilstrækkelige til de nødvendige daglige udgifter. FPA foretager en helhedsvurdering af opholdets karakter.

 

Hvor meget kan jeg få?

Den grundlæggende kontanthjælp er en behovsprøvet ydelse. Retten til grundlæggende kontanthjælp vurderes på baggrund af en lovfæstet månedlig beregning.

 

Hvordan søger jeg om støtte?

Du skal søge om grundlæggende kontanthjælp hos FPA. Du kan også sende din ansøgning med bilag til FPA pr. post. Hvis du har særlige udgifter, som ikke dækkes af den grundlæggende kontanthjælp, kan socialforvaltningen i din kommune bevilge supplerende og forebyggende kontanthjælp. Din ansøgning om supplerende og forebyggende kontanthjælp behandles af kommunen.

Kan jeg få støtte umiddelbart efter min flytning til Finland?

Som udgangspunkt har udenlandske statsborgere pligt til at forsørge sig selv. Udenlandske statsborgere, som ikke opholder sig midlertidigt i Finland, har ret til grundlæggende kontanthjælp på samme vilkår som finske statsborgere, der bor i landet. FPA foretager en helhedsvurdering af opholdets karakter. Personer, som opholder sig i Finland, har dog ved behov og uafhængigt af opholdets karakter ret til mindst én nødvendig andel af den grundlæggende kontanthjælp (som dækker udgifter til mad og lægemidler).

 

Kan jeg få støtte i udlandet?

Retten til kontanthjælp er begrænset til de udgifter, som er opstået under opholdet i Finland.

Hvem kan svare på spørgsmål?

  • FPA

I sager, som vedrører supplerende og forebyggende kontanthjælp, skal du kontakte socialforvaltningen i din kommune.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.