Toimeentulotuki Tanskassa

Birketræer i en skov

Birketræer i en skov

Photographer
Benjamin Suomela / Norden.org
Jos oleskelet laillisesti Tanskassa etkä kykene elättämään itseäsi, voit olla oikeutettu toimeentulotukeen (kontanthjælp) tai johonkin muuhun sitä vastaavaan etuuteen.

Jos oleskelet laillisesti Tanskassa etkä kykene elättämään itseäsi, voit olla oikeutettu asuinkuntasi maksamaan taloudelliseen tukeen. Tukimuoto riippuu muun muassa iästäsi, koulutuksestasi ja siitä, miten kauan olet oleskellut Tanskassa.

Mitä yleisiä vaatimuksia sinun tulee täyttää?

Tukea voidaan myöntää, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Elämäntilanteesi on muuttunut esimerkiksi sairauden, työttömyyden tai asumus- tai avioeron myötä.
  • Muuttuneen elämäntilanteen vuoksi et kykene hankkimaan toimeentuloa itsellesi tai perheellesi eikä kukaan sinuun nähden elatusvelvollinen henkilö huolehdi toimeentulostasi.
  • Elatustarvettasi ei voida kattaa muilla etuuksilla, kuten työttömyyspäivärahalla tai eläkkeellä.

Tanskassa on säädetty tietty yläraja sille, paljonko tukea voit yhteensä saada, jos saat jotakin edellä mainittua tukea ja sen lisäksi vielä täydentävää toimeentulotukea ja/tai asumistukea. Toimeentulotuen saajaa koskee myös työssäoloehto. Siitä kerrotaan tarkemmin kohdissa ”Toimeentulotuen tukikatto” ja ”Työssäoloehto (225 tunnin sääntö)”.

Mitä etuuksia on olemassa?

Jos olet asunut Tanskassa vähintään yhdeksän vuotta viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana tai jos olet EU-/Eta-maan kansalainen ja kuulut EU-lainsäädännön piiriin, voit hakea toimeentulotukea tai koulutustukea. 

  • Toimeentulotuki (kontanthjælp): jos olet yli 30-vuotias.
  • Nuorten toimeentulotuki (kontanthjælp på ungesats): jos olet alle 30-vuotias ja sinulla on ammatillinen tutkinto.
  • Koulutustuki (uddannelseshjælp): jos olet alle 30-vuotias eikä sinulla ole ammatillista tutkintoa.

Jos olet asunut Tanskassa alle yhdeksän vuotta viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana etkä kuulu EU-lainsäädännön piiriin, voit hakea elanto- ja paluumuutto- tai väliaikaistukea (selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse). Etuutta nimitettiin aiemmin kotoutumistueksi (integrationsydelse). Elanto- ja paluumuutto- tai väliaikaistuen saajan tulee täyttää samat ehdot kuin toimeentulotuen tai koulutustuen saajan.

Jos olet Tanskan kansalainen ja olet oleskellut toisessa EU- tai Eta-maassa yli vuoden ajan ja tarvitset yhteiskunnan tukea Tanskaan palattuasi, sinuun sovelletaan erityisiä säännöksiä. Niistä kerrotaan tarkemmin 24.11.2016 päivätyssä kunnille suunnatussa ohjekirjeessä.

Miten haet etuutta?

Voit hakea etuuksia verkossa osoitteessa borger.dk tai jättää hakemuksen asuinkuntaasi. Lisätietoja tuen myöntämisen ehdoista, tukisummista ja muusta saat osoitteesta borger.dk.

Kun otat yhteyttä kuntaan ja haet tukea, sinut kutsutaan ensimmäiseen keskusteluun viikon kuluessa ensimmäisestä yhteydenotostasi. Työvoimakeskus arvioi keskustelun perusteella, oletko työkykyinen tai työllistämistoimikelpoinen.

Jos työvoimakeskus arvioi, että pystyt työllistymään suhteellisen nopeasti, sinua pidetään työkykyisenä ja sinun tulee olla työmarkkinoiden käytettävissä. Mikäli työvoimakeskus arvioi, ettet pysty työllistymään suhteellisen nopeasti, sinut katsotaan työllistämistoimikelpoiseksi.

Toimeentulotuen tukikatto

Tanskassa on säädetty tietty yläraja sille, miten paljon tukea voit yhteensä saada kuukausittain, jos saat koulutustukea, toimeentulotukea tai elanto- ja paluumuutto- tai väliaikaistukea ja sen lisäksi vielä täydentävää toimeentulotukea tai asumistukea.

Ylärajaa nimitetään toimeentulotuen tukikatoksi (kontanthjælpsloftet). Toimeentulotuen tukikatto ei vaikuta koulutustukeen, toimeentulotukeen eikä elanto- ja paluumuutto- tai väliaikaistukeen, mutta täydentävää toimeentulotukea tai asumistukea voidaan leikata.

Jos et saa täydentävää toimeentulotukea eikä kukaan ruokakunnassasi saa asumistukea, toimeentulotuen tukikatto ei vaikuta siihen, miten paljon tukea voit saada.

Tuen kokonaismäärä riippuu siitä, minkä ikäinen olet, onko huollettavanasi alaikäisiä lapsia ja asutko yksin vai oletko naimisissa tai avoliitossa. Tuen suuruus riippuu myös sinulle maksettavan koulutustuen, toimeentulotuen tai elanto- ja paluumuutto- tai väliaikaistuen suuruudesta.

Työssäoloehto (225 tunnin sääntö)

Täysimääräisen toimeentulotuen, koulutustuen tai elanto- ja paluumuutto- tai väliaikaistuen saamisen ehtona on, että olet työskennellyt tietyn aikaa.

Jos saat koulutustukea tai toimeentulotukea etkä ole naimisissa, sinulle maksettava tuki alenee, mikäli olet saanut tukea yhteensä vuoden ajan kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana etkä ole ollut vähintään 225 tunnin ajan tavallisessa työssä (ei tukityöllistettynä) viimeksi kuluneiden 12 kalenterikuukauden aikana.

Jos olet naimisissa, sinun tai aviopuolisosi tuki voi lakata kokonaan tai sitä alennetaan, jos olette avioparina saaneet tukea yhteensä vuoden ajan kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana ja jos ette kumpikin ole olleet vähintään 225 tunnin ajan tavallisessa työssä (ei tukityöllistettynä) viimeksi kuluneiden 12 kalenterikuukauden aikana.

Palauttaminen

Jos et ole Tanskan kansalainen ja tarvitset toimeentulotukea, koulutustukea tai elanto- ja paluumuutto- tai väliaikaistukea yli puolen vuoden ajan, Tanskan maahanmuuttovirasto voi päättää, että sinut palautetaan koti- tai lähtömaahan.

Pohjoismaisen sosiaalipalvelusopimuksen piiriin kuuluvia henkilöitä ei voi palauttaa, jos he ovat asuneet Tanskassa laillisesti yli kolme vuotta.

Säännöt on kirjattu aktiivista sosiaalipolitiikkaa koskevasta laista annettuun asetukseen (Bekendtgørelse af Lov om Aktiv Socialpolitik).

Mistä saat lisätietoja?

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä asuinkuntaasi.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.