Pohjoismaiden neuvoston rajaesteryhmä

Pohjoismaiden neuvostolla on niin sanottu rajaesteryhmä, jossa on mukana parlamentaarikoita neuvoston kaikista jäsenmaista, valiokunnista ja puolueryhmistä.

Ryhmän tehtävänä on tukea Pohjoismaiden ministerineuvoston rajaesteneuvostoa, joka pyrkii ratkomaan ja poistamaan Pohjoismaiden välisen vapaan liikkuvuuden esteitä. Lisäksi tavoitteena on luoda parlamentaarista painetta laajapohjaisissa asioissa tai asioissa, joiden käsittelyn rajaesteneuvosto on lopettanut.

Rajaesteryhmä kokoontuu yleensä 4–5 kertaa vuodessa. Kokoukset pidetään ensisijaisesti valiokuntakokousten yhteydessä, mutta kerran vuodessa pidetään pidempi valmistelukokous. Rajaesteryhmä toimii yhdyssiteenä Pohjoismaiden neuvoston valiokuntien välisessä sekä Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston välisessä rajaestetyössä.

Yksi rajaesteryhmän jäsen on varsinaisena jäsenenä myös Pohjoismaiden ministerineuvoston rajaesteneuvostossa.

Rajaesteryhmä on virallisesti Pohjoismaiden neuvoston Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan epämuodollinen työryhmä.

Jos haluat ottaa yhteyttä rajaesteryhmään, lähetä sähköpostia Claes Håkanssonille: clha@norden.org.