Grænsehindringsgruppen i Nordisk Råd

Nordisk Råd har en grænsehindringsgruppe, som består af parlamentarikere fra alle lande, partigrupper og udvalg i Nordisk Råd.

Gruppens opgave er dels at støtte Grænsehindringsrådets arbejde med at forsøge at løse og afskaffe konkrete hindringer for den frie bevægelighed i Norden, men også at lægge et parlamentarisk pres i sager, som er mere omfattende, eller som Grænsehindringsrådet ikke længere arbejder videre med.

Grænsehindringsgruppen mødes normalt 4-5 gange om året, først og fremmest i forbindelse med udvalgsmøderne, men også til et længere arbejdsmøde en gang om året. Grænsehindringsgruppen udgør også et forbindelseslink mellem det grænsehindringsarbejde, som foregår inden for de forskellige udvalg i Nordisk Råd og mellem Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.

Et medlem af Grænsehindringsgruppen er også ordinært medlem af Grænsehindringsrådet under Nordisk Ministerråd.

Formelt set er Grænsehindringsgruppen en uformel arbejdsgruppe under Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden.

Du kan kontakte Grænsehindringsgruppen ved at skrive til Claes Håkansson, clha@norden.org