Grensehindergruppen i Nordisk råd

Nordisk råd har en såkalt grensehindergruppe, som består av parlamentarikere fra alle land, partigrupper og utvalg i Nordisk råd.

Gruppens oppdrag er å støtte Nordisk ministerråds Grensehinderråd i arbeidet med å prøve å løse og avklare konkrete hindre for den frie bevegelsen i Norden, men også å presse på parlamentarisk i spørsmål som går utover dette, eller som Grensehinderrådet ikke lenger arbeider videre med.

Grensehindergruppen møtes normalt 4–5 ganger i året, først og fremst i forbindelse med utvalgsmøtene, men én gang i året også for et lengre arbeidsmøte. Grensehindergruppen er også bindeledd mellom grensehinderarbeidet som skjer i de forskjellige utvalgene i Nordisk råd, og mellom Nordisk råd og Nordisk ministerråd.

Medlemmer av Grensehindergruppen er også ordinære medlemmer av Nordisk ministerråds Grensehinderråd.

Formelt er Grensehindergruppen en uformell arbeidsgruppe under Nordisk råds utvalg for vekst og utvikling i Norden.

Grensehindergruppen kan kontaktes via e-post til Claes Håkansson, clha@norden.org