Gränshindergruppen i Nordiska rådet

Nordiska rådet har en så kallad Gränshindergrupp, som består av parlamentariker från alla länder, partigrupper och utskott i Nordiska rådet.

Gruppens uppdrag är dels att stödja Nordiska ministerrådets Gränshinderråd i dess arbete med att försöka lösa och avklara konkreta hinder för den fria rörligheten inom Norden, men även att pressa på parlamentariskt i frågor som går längre eller som Gränshinderrådet inte längre arbetar vidare med.

Gränshindergruppen möts normalt 4-5 gånger per år, i första hand i samband med utskottsmötena, men en gång på året även för ett längre arbetsmöte. Gränshindergruppen utgör också förbindelselänk mellan det gränshinderarbete som sker inom respektive utskott i Nordiska rådet, men även mellan Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.

En medlem i Gränshindergruppen är också ordinarie medlem av Nordiska ministerrådets Gränshinderråd.

Formellt är Gränshindergruppen en informell arbetsgrupp under Nordiska rådets Utskott för Tillväxt och Utveckling i Norden.

För kontakt med Gränshindergruppen, maila Claes Håkansson, clha@norden.org