Pohjoismaiden ympäristö ja ilmasto

Isbjørn på isfjell
Valokuvaaja
Annie Spratt, Unsplash
Vaikka Pohjolan suunta on oikea, välttämättömän vihreän siirtymän tiellä on yhä monia esteitä. Eteneminen on liian hidasta esimerkiksi tavoitteissa, jotka liittyvät luonnonvarojen käytön vähentämiseen sekä luonnon ja biodiversiteetin riittävään suojeluun.

Päästöt

Kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamisessa on edistytty merkittävästi, mutta Pohjoismaissa on vielä matkaa hiilineutraaliuteen. Pohjoismaiden välillä on vaihtelua siinä, kuinka pitkälle ne ovat päässeet päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa. Eniten kasvihuonekaasupäästöjään on vähentänyt Pohjoismaista Tanska. 

Kasvihuonekaasujen päästöt

Energia

Yhä suurempi osa Pohjoismaiden energiankulutuksesta nojaa uusiutuvaan energiaan, kuten vesivoimaan, tuulivoimaan ja biomassaan. Pohjoismaat ovat uusiutuvan energian käytön etujoukkoa verrattuna useimpiin muihin maailman maihin. 

Uusiutuvan energian osuus energiankulutuksesta

Luonnon monimuotoisuus

Maailman luonnon tila heikkenee nopeasti, ja myös Pohjolassa on meneillään ekologinen kriisi. Biodiversiteetin yleisenä indikaattorina käytetään ns. viljelymaiden lintuindeksiä, joka on valitettavasti menossa täysin väärään suuntaan. Pienenä valonpilkahduksena on se, että viimeisimmässä mittauksessa havaittiin pohjoismaisten lintukantojen hienoista runsastumista.

Viljelymaiden linnut

Lisäfaktoja ympäristöstä ja energiasta

Pohjoismaisessa tilastotietokannassa on tietoa luonnon monimuotoisuudesta, ympäristömerkkilisensseistä, päästöistä, energiankulutuksesta, lannoituksesta, kasvinsuojeluaineista, jätteistä, ympäristötilinpidosta ja ympäristöveroista. 

State of the Nordic Region -raportti tarjoaa Pohjoismaiden yhteiskuntaoloja kuvaavia analyyseja, lukuja ja tilastoja alueellisesta näkökulmasta.

Pohjoismaisella energiantutkimuksella (NEF) on jatkuvasti kasvava kokoelma energiaindikaattoreita (The Nordic Way) viidestä Pohjoismaasta. 

Lisätietoja pohjoismaisesta ympäristö- ja ilmastoyhteistyöstä