Miljø og klima i Norden

Isbjørn på isfjell
Photographer
Annie Spratt, Unsplash
Selvom Norden er på sporet, er der fortsat mange udfordringer i forhold til at sikre den nødvendige grønne omstilling. Mindre hurtigt går det fx med at nedbringe vores anvendelse af ressourcer og med at etablere en tilstrækkelig beskyttelse af naturen og biodiversiteten.

Emissioner

Der er gjort betydelige fremskridt med hensyn til reduktion af emissioner af drivhusgasser – men der er fortsat et stykke vej frem mod et CO2-neutralt Norden. Der er forskel på hvor langt de nordiske lande er i forhold til at nå reduktionsmålene. I øjeblikket er det Danmark, som har nedbragt udledningen af drivhusgasser mest i Norden. 

Udledning af drivhusgasser

Energi

Norden baserer mere og mere af deres energiforbrug på vedvarende energi, som fx vandkraft, vindenergi og biomasse. Sammenlignet med de fleste andre lande i verden ligger Norden i front med at udnytte den vedvarende energi. 

Vedvarende energi som andel af energiforbruget

Biodiversitet

Naturens tilstand i verden forværres hurtigt. Også her i Norden står vi midt i en naturkrise. Det såkaldte indeks for landbrugslandsfugle, som er en hyppigt anvendt indikator for biodiversiteten, udvikler sig desværre i den helt forkerte regning. Et lille lyspunkt er dog, at der i den seneste måling er registreret en lille fremgang i de nordiske fuglebestande.

Landbrugslandfugle

Flere fakta om nordisk miljø og energi

Den nordiske statistikdatabase for miljø og energi inkluderer data for biodiversitet, miljømærkelicenser, emissioner, energiforbrug, gødning, pesticider, affald, miljøregnskaber og afgifter. 

I State of the Nordic Region finder du analyser, tal og statistik om samfundsforholdene i de nordiske lande med en regional vinkel.

Nordisk Energiforskning (NEF) har en voksende samling af energiindikatorer (The Nordic Way) for de fem nordiske lande. 

Yderligere information om miljø og klima i det nordiske samarbejde kan du finde her