Miljø og klima i Norden

Isbjørn på isfjell
Fotograf
Annie Spratt, Unsplash
Selv om Norden er på sporet, har vi fortsatt mange utfordringer når det gjelder å sikre nødvendig grønn omstilling. Det går for eksempel ikke så fort med å redusere bruken av ressurser og med å etablere en tilstrekkelig beskyttelse av naturen og det biologiske mangfoldet.

Utslipp

Det er gjort betydelige framskritt med hensyn til reduksjon av utslipp av drivhusgasser – men det er fortsatt et stykke fram mot et CO2-nøytralt Norden. Det er forskjell på hvor langt de nordiske landene har kommet når det gjelder å nå reduksjonsmålene. For øyeblikket er det Danmark som har redusert utslippene av drivhusgasser mest i Norden. 

Utslipp av drivhusgasser

Energi

Norden baserer mer og mer av energiforbruket sitt på fornybar energi som for eksempel vannkraft, vindkraft og biomasse. Sammenlignet med de fleste andre land i verden ligger Norden i front med å utnytte den fornybare energien. 

Fornybar energi som andel av energiforbruket

Biologisk mangfold

Naturens tilstand i verden forverres raskt. Også her i Norden står vi midt i en naturkrise. Indeksen for fugler i jordbruksland, som er en mye brukt indikator for det biologiske mangfoldet, utvikler seg dessverre i helt gal retning. Et lite lyspunkt er det imidlertid at det i den siste målingen er registrert en liten framgang i de nordiske fuglebestandene.

Fugler i jordbruksland

Flere fakta om nordisk miljø og energi

Den nordiske statistikkdatabasen for miljø og energi inkluderer data for biologisk mangfold, miljømerkingslisenser, utslipp, energiforbruk, gjødsel, pesticider, avfall, miljøregnskaper og avgifter. 

I State of the Nordic Region finner du analyser, tall og statistikk om samfunnsforholdene i de nordiske landene med en regional vinkling.

Nordisk Energiforskning (NEF) har en voksende samling energiindikatorer (The Nordic Way) for de fem nordiske landene. 

Ytterligere informasjon om miljø og klima i det nordiske samarbeidet kan du finne her