Miljö och klimat i Norden

Isbjørn på isfjell
Fotograf
Annie Spratt, Unsplash
Även om Norden är på rätt spår finns det fortfarande många utmaningar när det gäller att säkerställa den nödvändiga gröna omställningen. Ett exempel är att minska vår resursanvändning och upprätta ett adekvat skydd av natur och biologisk mångfald.

Utsläpp

Det har gjorts betydande framsteg när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser, men vi har fortfarande en lång väg att gå mot ett koldioxidneutralt Norden. Det är skillnad på hur långt de nordiska länderna har kommit i arbetet med att nå minskningsmålen. För tillfället är det Danmark som har minskat utsläppen av växthusgaser mest i Norden. 

Utsläpp av växthusgaser

Energi

De nordiska ländernas energiförbrukning baseras allt mer på förnybar energi, såsom vattenkraft, vindkraft och biomassa. Jämfört med de flesta andra länder i världen ligger Norden i framkant när det gäller att utnyttja förnybar energi. 

Förnybar energi som andel av energiförbrukningen

Biologisk mångfald

Naturens tillstånd i världen försämras snabbt. Även här i Norden befinner vi oss mitt i en naturkris. Det så kallade indexet för fåglar i odlingslandskap, som är en ofta använd indikator för biologisk mångfald, utvecklas tyvärr i helt fel riktning. Men en liten ljuspunkt är att det i den senaste mätningen har registrerats en liten förbättring av de nordiska fågelbestånden.

Fåglar i odlingslandskap

Fler fakta om nordisk miljö och energi

Den nordiska statistikdatabasen om miljö och energi omfattar data om biologisk mångfald, miljömärkningar, utsläpp, energiförbrukning, gödningsmedel, bekämpningsmedel, avfall, miljöräkenskaper och skatter. 

I State of the Nordic Region hittar du analyser, siffror och statistik om sociala förhållanden i Norden med en regional infallsvinkel.

Nordisk energiforskning (NEF) har en växande samling av energiindikatorer (The Nordic Way) för de fem nordiska länderna. 

Mer information om miljö och klimat i det nordiska samarbetet hittar du här