Tallenteet Pohjoismaiden neuvoston teemaistunnosta 2019

Video
Valokuvaaja
Søren Sigfusson/norden.org
Täällä voit katsoa tallenteet Pohjoismaiden neuvoston teemaistunnosta, joka pidettiin Kööpenhaminassa 8.–9. huhtikuuta.

Tallenteet ovat aikajärjestyksessä.

1. EU-vaalikeskustelu, 8. huhtikuuta

2. Teemakeskustelu Tasa-arvo – demokratian edellytys, 9. huhtikuuta

3. Kansainvälinen yhteistyö, 9. huhtikuuta

4. Kasvu ja kehitys, 9. huhtikuuta

5. Kulttuuri, 9. huhtikuuta

6. Ministerineuvoston selonteot ja tiedonannot, 9. huhtikuuta

7. Hyvinvointi, 9. huhtikuuta

8. Pohjoismaiden neuvoston sisäiset asiat, 9. huhtikuuta

9. Uusien jäsenehdotusten käsittely, 9. huhtikuuta