Gjennomførte sendinger fra Nordisk råds temasesjon 2019

Video
Fotograf
Søren Sigfusson/norden.org
Her finner du de gjennomførte sendingene fra Nordisk råds temasesjon i København 8.–9. april 2019.

Sendingene er kronologisk ordnet.

1. EU-valgdebatt, 8. april

2. Temadebatten Likestilling – en forutsetning for demokrati, 9. april

3. Internasjonalt samarbeid, 9. april

4. Vekst og utvikling, 9. april

5. Kultur, 9. april

6. Ministerrådets redegjørelser og presentasjoner, 9. april

7. Velferd, 9. april

8. Nordisk råds interne saker, 9. april

9. Første behandling av nye medlemsforslag, 9. april