Pohjoismaiden neuvosto kanavoi nuorten ympäristövastuullisuutta

09.04.19 | Uutinen
Karing Gaardsted, Alex Sigal & Ketil Kjernseth
Valokuvaaja
Anna Rosenberg/norden.org
Nyt alkaa työ, jossa pyritään saamaan Pohjoismaiden nuoret mukaan uuden tehokkaan ympäristösopimuksen valmisteluun. Ympäristöön vastuullisesti suhtautuville nuorille tarjotaan käytännössä mahdollisuus kartuttaa tietämystään ja päästä vaikuttamaan luonnon monimuotoisuutta koskevaan YK-sopimukseen, joka on määrä hyväksyä vuonna 2020.

Maapallon luonnon monimuotoisuus köyhtyy nopeasti. Saasteet ja torjunta-aineet, ryöstöhakkuut, liikakalastus ja ilmastonmuutos – ne kaikki vahingoittavat ekosysteemejä ja johtavat lajien sukupuuttoon.  

Viime syksynä Pohjoismaiden neuvoston parlamentaarikot tekivät ehdotuksen, jonka tavoitteena on aktivoida Pohjolan nuorisojärjestöjä, kanavoida niiden ympäristöinnostusta ja mahdollistaa siten uuteen sopimukseen vaikuttaminen.

Tukea myös hallituksilta

Pohjoismaiden neuvoston esittelemä ja Nuorten Pohjoismaiden neuvoston tukema strategia perustuu useiden nuorisotapahtumien järjestämiseen. 

Nyt strategialle ovat antaneet tukensa myös Pohjoismaiden hallitukset, joten varsinainen työ voi alkaa.  Nuorisotapahtumien on tarkoitus toimia ”osaamiskeskittyminä”, joissa visioidaan tulevan biodiversiteettisopimuksen sisältöä.

– Hanke on ainutlaatuinen, koska se kytkeytyy ympäristön ja ilmaston lisäksi myös osallisuutta ja tasa-arvoa koskeviin kysymyksiin. Se on tae siitä, että myös tulokset ovat tavallista parempia, sanoo Nuorten Pohjoismaiden neuvoston Alex Sigal. 

Suosituksia neuvottelijoille

Nuorisotapahtumien on määrä poikia suosituksia meneillään oleviin YK-sopimusneuvotteluihin sekä EU:lle ja Pohjoismaiden hallituksille. 

Pohjoismaiden neuvosto aikoo laatia yhdessä nuoriso- ja ympäristöjärjestöjen kanssa oppi- ja keskustelumateriaalin, jonka avulla nuoret voivat kartuttaa tietämystään ja antaa oman panoksensa uuteen sopimukseen. 

Nuorisotapahtumia on luvassa ympäri Pohjolaa, minkä lisäksi järjestetään nuorisohuippukokous vuoden 2020 alussa.

Eteneminen hidasta

– YK-neuvotteluja hallitsevat usein aikuiset miehet. Olen iloinen siitä, että Pohjola haluaa yksissä tuumin nuorten äänen ja energian mukaan näihin huippukokouksiin, sanoo puheenjohtaja Ketil Kjenseth Pohjoismaiden neuvoston Kestävä Pohjola -valiokunnasta, joka oli alkuperäisen ehdotuksen takana. 

Maailman maat tekevät YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen puitteissa yhteistyötä, jonka tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen.

Luonnonvaroja käyttävien elinkeinojen – etenkin maa-, metsä- ja kalatalouden sekä matkailun – uudistaminen etenee kuitenkin liian hitaasti.

Vastuullisuus lisääntyy

Vuodeksi 2020 asetettuja tavoitteita ei ole enää mahdollista saavuttaa. Monet kansainväliset raportit osoittavat, että lajien häviäminen ja luonnon tuhoutuminen on laajuudeltaan ja nopeudeltaan kestämätöntä.  Ja nyt ollaan siis neuvottelemassa uutta YK-sopimusta.  – On hienoa, että voimme hyödyntää ja kanavoida nuorten ympäristövastuullisuutta, joka voimistuu parhaillaan kaikkialla maailmassa. Juuri nuoret joutuvat painiskelemaan sen kanssa, miten maapallon luonnonvarat turvataan. Meidän on tuettava heitä tässä työssä, sanoo Kestävä Pohjola -valiokunnan varapuheenjohtaja Karin Gaardsted.