Päiväjärjestys

  09.04.19

  11:00 - 11:05
  1. Istunnon avaaminen

  1.1 Osallistujaluettelon hyväksyminen

  1.2 Päiväjärjestyksen hyväksyminen

  1.3 Teemaistunnon 2019 kulkua koskevat säännöt, asiakirja 2a/2019

  11:05 - 12:05
  2. Tasa-arvo – demokratian edellytys

  2.1 Ajankohtaiskeskustelu

  12:05 - 12:15
  3. Kansainvälinen yhteistyö

  3.1 Puhujavieraat

  12:30 - 13:15
  Lounas
  15:25 - 15:30
  10. Istunnon päättäminen
  09.04.19 | Uutinen

  Pohjoismaiden neuvosto kanavoi nuorten ympäristövastuullisuutta

  Nyt alkaa työ, jossa pyritään saamaan Pohjoismaiden nuoret mukaan uuden tehokkaan ympäristösopimuksen valmisteluun. Ympäristöön vastuullisesti suhtautuville nuorille tarjotaan käytännössä mahdollisuus kartuttaa tietämystään ja päästä vaikuttamaan luonnon monimuotoisuutta koskevaan YK-so...

  09.04.19 | Uutinen

  Raportti: Aika on kypsä Pohjoismaiden ”rauhanbrändin” vahvistamiselle

  Pohjoismailla on hyvä tilaisuus ja myös yhä enemmän halua lisätä yhteistyötä, joka liittyy rauhanvälitykseen ja konfliktinratkaisuun. Nyt on myös hyvä aika vahvistaa ”pohjoismaista rauhanbrändiä”, todetaan tiistaina esitellyssä uudessa raportissa.

  04.09.19 | Tiedot

  Käytännön tietoa Pohjoismaiden neuvoston teemaistunnosta 2019

  Täältä löytyy käytännön tietoa Pohjoismaiden neuvoston teemaistunnosta 8.–9. huhtikuuta 2019.