Genomförda sändningar från Nordiska rådets temasession 2019

Video
Fotograf
Søren Sigfusson/norden.org
Här hittar du de genomförda sändningar från Nordiska rådets temasession i Köpenhamn, den 8-9 april 2019.

Sändningarna är organiserade kronologiskt.

1. EU-valdebatt, 8 april

2. Temadebatten Jämställdhet – en förutsättning för demokratim, 9 april

3. Internationellt samarbete, 9 april

4. Tillväxt och utveckling, 9 april

5. Kultur, 9 april

6. Ministerrådets redogörelser och presentationer, 9 april

7. Välfärd, 9 april

8. Nordiska rådets interna ärenden, 9 april

9. Första behandling av nya medlemsförslag, 9 april