Tietoa Ahvenanmaasta

Åland
Photographer
Freyja Finnsdóttir
Suomen ja Ruotsin välissä sijaitseva Ahvenanmaa koostuu yhteensä 6 757 saaresta. Ahvenanmaa on Suomelle kuuluva ruotsinkielinen itsehallintoalue.

Ahvenanmaan suurin saari on Manner-Ahvenanmaa, jolla sijaitsee myös hallintokeskus Maarianhamina. Ahvenanmaan länsipuolella on Ahvenanmeri, joka on Ruotsin Roslagenin ja Ahvenanmaan välinen avomerialue. Itäpuolella Ahvenanmaan saaristo yhtyy Turun saaristoon. 

Ahvenanmaan politiikka

Ahvenanmaan maakunnalla on itsehallinto ja oma parlamentti. Maakunta toimii käytännössä kuin itsenäinen kansakunta aloilla, joilla sillä on omaa lainsäädäntöä.

Ahvenanmaa on myös demilitarisoitu ja puolueeton alue. Ahvenanmaan parlamentti on nimeltään maakuntapäivät eli lagtinget, ja se käyttää maakunnan ylintä päätäntävaltaa.

Ahvenanmaa on EU:n jäsen, ja sen valuutta on euro. Ahvenanmaalla on kuitenkin erityisasema suhteessa EU:hun, sillä se on jättäytynyt arvonlisäverounionin ulkopuolelle säilyttääkseen maakunnalle tärkeän verottoman myynnin Suomen ja Ruotsin välillä liikennöivillä aluksilla.  

 • Kansallispäivä: 9. kesäkuuta (itsehallintopäivä 9. kesäkuuta 1922)
 • Valtiomuoto: Suomen tasavaltaan kuuluva itsehallintoalue
 • Parlamentti: maakuntapäivät (lagtinget, 30 paikkaa)
 • EU-jäsenyys: jäsenenä 1. tammikuuta 1995 alkaen (ei mukana EU:n verounionissa)
 • Nato-jäsenyys: ei ole jäsenenä

Ahvenanmaan väestö

Ahvenanmaalla on noin 30.000 asukasta, joten saariryhmä on väkiluvultaan pienin Pohjolan kolmesta itsehallintoalueesta. Kolmasosa väestöstä asuu pääkaupungissa Maarianhaminassa. Ahvenanmaan virallinen kieli on ruotsi.

 • Asukasluku 2022: 30.344
 • Asukasluku pääkaupungissa 2022: 11.742 (Maarianhaminan kunta)

Ahvenanmaan väestönkehitys

Ahvenanmaan talous

Ahvenanmaan tärkeitä tulonlähteitä ovat merenkulku ja laivaliikenne, matkailu sekä maatalous- ja kalatuotteiden jalostus.

 • Bruttokansantuote asukasta kohden (2020): 36 200 euroa
 • Valuutta: euro

Ahvenanmaan maantiede

Saarivaltakunnan luonnolle ovat leimallisia kalliot ja niityt sekä suuret havumetsät. Alle yhdeksän prosenttia Ahvenanmaan pinta-alasta on viljelykelpoista.

 • Kokonaispinta-ala: 1 581 km²
 • Järviä ja jokia: 27 km²
 • Maa-ala: 1 553 km²
 • Käytössä olevaa maatalousmaata: 140 km²
 • Metsätalousmaata: 937 km²
 • Suurin järvi: Västra Kyrksundet ja Östra Kyrksundet, 2,6 km²
 • Korkein kohta: Orrdalsklint, 129 m
 • Maarajaa: 0,5 km (Ruotsin-vastaista rajaa Märketin majakan kohdalla)

Ahvenanmaan ilmasto ja ympäristö

Ahvenanmaalla vallitsee lauhkea ilmasto, ja sademäärät ovat huomattavat.

 • Sademäärä Maarianhaminassa (2006): 546 mm
 • Keskilämpötila Jomalassa (2020): 8,5 °C (ylin 29,1 °C, alin −10,9 °C) 

 

Maarianhaminan keskilämpötila

Ahvenanmaalla puhuttavat kielet

Ahvenanmaan virallinen kieli on ruotsi. Moni puhuu suomea vaihtelevasti, mutta läheskään kaikki eivät sitä osaa.

 • Virallinen kieli: ruotsi

Suunnitteletko muuttoa Ahvenanmaalle?

Jos olet kiinnostunut Ahvenanmaalle muuttamisesta, voit ottaa yhteyttä Pohjoismaiden ministerineuvoston Info Pohjola -neuvontapalveluun.

Haluatko lukea lisää Ahvenanmaasta ja muista Pohjoismaista?

Joka toinen vuosi julkaistava State of the Nordic Region -raportti tarjoaa kattavan ja ainutlaatuisen katsauksen Pohjolaan. Raportti perustuu viimeisimpiin tilastoihin, jotka koskevat väestönkehitystä, työmarkkinoita, koulutusta ja taloutta.

Haluatko lisää tilastotietoa?

Nordic Statistics database -tietokantaan on koottu paljon tärkeitä lukuja ja tilastoja Pohjoismaista. Tietokannan avulla voi syventyä monien eri aihealueiden tilastoihin.