Fakta om Åland

Åland
Fotograf
Freyja Finnsdóttir
Midt mellom Sverige og Finland ligger Åland med sine 6757 øyer. Ålendingene snakker svensk, men Åland er en del av Finland.

Øyriket er rikt på klipper og lyngheier, og har store arealer med furuskog. Knapt 9 % av Ålands areal er dyrkbar jord.

Med sine rundt 30 000 innbyggere er Åland det minste av de tre selvstyrte områdene i Norden. En tredjedel av befolkningen bor i hovedstaden Mariehamn. Det offisielle språket på Åland er svensk.

Åland er en del av republikken Finland, men har sitt eget parlament. Innenfor de områdene hvor Åland har sin egen lovgivning, fungerer det i praksis som en egen nasjon.

Åland er også en demilitarisert og nøytral sone. Parlamentet, Lagtinget, er den øverste myndigheten på Åland.

Åland er EU-medlem og har euroen som valuta, men har en særordning vedrørende EU: For å opprettholde det viktige tollfrisalget på fartøyer som trafikkerer mellom Finland og Sverige, inngår ikke Åland i momsunionen.

Skipsfart og ferjetrafikk, turisme og foredling av landbruks- og fiskeriprodukter er viktige inntektskilder for Åland.

BNP per innbygger er 36 200 euro (2020).

Totalt areal: 1 581 km2

Innsjøer og elver: 27 km2

Landareal: 1 553 km2

Dyrkbart areal og hager: 140 km2

Skog: 937 km2

Største innsjø: Östra og Västra Kyrksundet 2,6 km2

Høyeste punkt: Orrdalsklint 129 m

Grenser: 0,5 km (grensen til Sverige ved Märkets fyr)

Gjennomsnittstemperatur Mariehamn (2018): 7,1° C (maksimum 31,2 °C, minimum -18,7 °C) 

Nedbørsmengde Mariehamn (2006): 546 mm

Befolkning 2020: 29,884 innbyggere

Innbyggertall, hovedstaden 2017: Mariehamn (kommune) 11 565 innbyggere

Nasjonaldag: 9. juni (Selvstyredag 9. juni 1922)

Styreform: Hjemmestyre – innenfor republikken Finland

Parlament: Lagtinget (30 seter)

EU-medlemskap: Siden 1. januar 1995 (ikke med i EUs skatteunion)

NATO-medlemskap: Nei

Statsoverhode (mars 2012): President Sauli Niinistö

Regjeringsleder (november 2015): Lantråd Veronica Thörnroos

Valuta: Euro

Offisiell nettside: www.aland.ax

Offisielt språk: Svensk