Fakta om Åland

Åland
Fotograf
Freyja Finnsdóttir
Midt mellom Sverige og Finland ligger Åland med sine 6757 øyer. Ålendingene snakker svensk, men Åland er en del av Finland.

Ålands største øy er Fasta Åland, der hovedstaden Mariehamn ligger. Vest for Åland ligger Ålands hav, som er et åpent farvann mellom Roslagen i Sverige og Åland. I øst grenser Ålands skjærgård til Åbolands skjærgård i Finland. 

Ålands politikk

Åland er en del av republikken Finland, men har sitt eget selvstyrende parlament. Innenfor de områdene hvor Åland har sin egen lovgivning, fungerer øygruppa i praksis som en egen nasjon.

Åland er også en demilitarisert og nøytral sone. Parlamentet, som kalles Lagtinget, er den øverste myndigheten på Åland.

Åland er medlem av EU og har euroen som valuta, men Åland har en særordning i forhold til EU: For å opprettholde det viktige tollfrie salget på fartøyer som trafikkerer mellom Finland og Sverige, inngår ikke Åland i momsunionen.  

 • Nasjonaldag: 9. juni (Selvstyredag 9. juni 1922)
 • Styreform: Selvstyre – innenfor republikken Finland
 • Parlament: Lagtinget (30 seter)
 • Medlem av EU: Siden 1. januar 1995 (tilhører ikke EUs momsområde)
 • Medlem av NATO: Nei
 • Statsoverhode (mars 2024): President Alexander Stubb
 • Regjeringsleder : Landråd Katrin Sjögren

Ålands befolkning

Med sine rundt 30.000 innbyggere er Åland det minste av de tre selvstyrte områdene i Norden. En tredjedel av befolkningen bor i hovedstaden Mariehamn. Det offisielle språket på Åland er svensk.

 • Innbyggertall 2022: 30.344
 • Innbyggertall, hovedstaden 2022: 11.742 i Mariehamn (kommune)

Befolkningsutviklingen på Åland

Ålands økonomi

Skipsfart og ferjetrafikk, turisme og foredling av landbruks- og fiskeriprodukter er viktige inntektskilder for Åland.

 • BNP per innbygger: 36 200 euro (2020)
 • Valuta: Euro

Ålands geografi

Øygruppa Åland er rik på klipper og heier og har store områder med barskog. Knapt 9 prosent av Ålands areal er dyrkbar jord.

 • Totalt areal: 1581 km²
 • Innsjøer og vassdrag: 27 km²
 • Landareal: 1 553 km²
 • Dyrkbart areal og hager: 140 km²
 • Skog: 937 km²
 • Største innsjø: Östra och Västra Kyrksundet 2,6 km²
 • Høyeste punkt: Orrdalsklint 129 m
 • Grenser: 0,5 km (grensen til Sverige ved Märkets fyr)

Ålands klima og miljø

Åland har et temperert klima med betydelige nedbørsmengder.

 • Nedbørsmengde Mariehamn (2006): 546 mm
 • Gjennomsnittstemperatur Jomala (2020): 8.5 °C (maks. 29,1 °C, min. -10,9 °C) 

 

Gjennomsnittstemperatur Mariehamn

Ålands språk

Det offisielle språket på Åland er svensk, mens Finland har to offisielle språk – finsk og svensk. I praksis kan mange snakke finsk i varierende grad, men langt fra alle.

 • Offisielt språk: Svensk

Er du interessert i å flytte til Åland?

Hvis du er interessert i å flytte til Åland, kan du alltid kontakte Info Norden, som er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste.

Vil du vite mer om Åland eller de andre nordiske landene?

Rapporten State of the Nordic region utgis annethvert år og gir et omfattende og unikt innblikk bak kulissene i de nordiske landene. Rapporten er basert på de nyeste statistiske data om demografi, arbeidsmarked, utdanning og økonomi i Norden.

Er du nysgjerrig på mer statistikk?

Vi har samlet en lang rekke relevante nordiske tall og statistikker på Nordic Statistics database. Her kan du fordype deg og bli klokere på statistikk innenfor en rekke områder i de nordiske landene.