Fakta om Åland

Åland
Fotograf
Freyja Finnsdóttir
Midt mellom Sverige og Finland ligger Åland med sine 6 757 øyer. Ålendingene snakker svensk, men Åland er en del av Finland.

Ålands største øy er Fasta Åland, der hovedstaden Mariehamn ligger. Vest for Åland ligger Ålands hav, et åpent vann mellom svenske Roslagen og Åland. Mot øst grenser Ålands skjærgård til finske Åbolands skjærgård. 

Ålands politikk

Åland er en del av republikken Finland, men har et eget, selvstyrende parlament. På områdene hvor Åland har egen lovgivning, fungerer øygruppa i praksis som en egen nasjon.

Åland er også en demilitarisert og nøytral sone. Parlamentet, som kalles Lagtinget, er den høyeste myndigheten på Åland.

Åland er medlem av EU og har euroen som valuta, men har en særordning i forholdet til EU: For å opprettholde det viktige tollfrie salget på fartøyer som trafikkerer mellom Finland og Sverige, er ikke Åland med i skatteunionen.  

 • Nasjonaldag: 9. juni (selvstyredagen 9. juni 1922)
 • Styreform: Selvstyre – innenfor republikken Finland
 • Parlament: Lagtinget (30 seter)
 • EU-medlemskap: Fra 1. januar 1995 (ikke med i EUs skatteunion)
 • Medlemskap i NATO: Nei

Ålands befolkning

Med sine rundt 30 000 innbyggere er Åland det minste av de tre selvstyrende områdene i Norden. En tredjedel av befolkningen bor i hovedstaden Mariehamn. Det offisielle språket på Åland er svensk.

 • Innbyggertall 2020: 29 884
 • Innbyggertall hovedstaden 2017: 11 565 i Mariehamn (kommune)

Ålands befolkningsutvikling

Ålands økonomi

De viktigste inntektskildene for Åland er sjøfart og ferjetrafikk, turisme og foredling av jordbruks- og fiskeprodukter.

 • BNP per innbygger: 36 200 euro (2020)
 • Valuta: Euro

Ålands geografi

Øygruppa Åland er rik på klipper og heier og har store arealer med barskog. Knapt ni prosent av Ålands areal består av dyrkbar mark.

 • Samlet areal: 1 581 km²
 • Innsjøer og vassdrag: 27 km²
 • Landareal: 1 553 km²
 • Dyrket mark og hager: 140 km²
 • Skog: 937 km²
 • Største innsjø: Östra og Västra Kyrksundet 2,6 km²
 • Høyeste punkt: Orrdalsklint 129 m
 • Grenser: 0,5 km (grensen til Sverige ved Märkets fyr)

Ålands klima og miljø

Åland har et temperert klima med betydelig nedbør.

 • Nedbørsmengde Mariehamn (2006): 546 mm
 • Gjennomsnittstemperatur Mariehamn (2018): 7,1 °C (maks 31,2 °C, min. -18,7 °C) 

 

Gjennomsnittstemperatur Mariehamn

Ålands språk

Åland er ettspråklig svensk, til forskjell fra det øvrige Finland, som er tospråklig. I praksis kan mange finsk i varierende grad, men langt fra alle.

 • Offisielt språk: Svensk

Interessert i å flytte til Åland?

Hvis du er interessert i å flytte til Åland, kan du alltid kontakte Info Norden, Nordisk ministerråds informasjonstjeneste.

Vil du lære deg mer om Åland eller andre nordiske land?

Rapporten State of the Nordic region gis ut annethvert år og gir et omfattende og unikt innblikk bak kulissene i de nordiske landene. Rapporten bygger på den nyeste overordnede statistikken når det gjelder demografiske endringer, arbeidsmarkedstrender, utdanning og økonomiske resultater i Norden.

Nysgjerrig på mer statistikk?

Vi har samlet et stort antall relevante tall og statistikk om Norden på Nordic Statistics database. Her kan du fordype deg i og lære deg mer om statistikk fra flere temaområder i de nordiske landene.