Fakta om Åland

Åland
Fotograf
Freyja Finnsdóttir
Mittemellan Sverige och Finland ligger Åland med sina 6 757 öar. Ålänningarna talar svenska, men Åland är en del av Finland.

Ålands största ö är Fasta Åland där huvudorten Mariehamn ligger. Väster om Åland ligger Ålands hav, ett öppet vatten mellan svenska Roslagen och Åland. Österut gränsar Ålands skärgård till finländska Åbolands skärgård. 

Ålands politik

Åland är en del av republiken Finland, men har ett eget, självstyrande parlament. Inom de områden Åland har sin egen lagstiftning fungerar ögruppen i praktiken som en egen nation.

Åland är också en demilitariserad och neutral zon. Parlamentet, som kallas Lagtinget, är den högsta myndigheten på Åland.

Åland är medlem i EU och har euron som valuta, men har en särordning i förhållande till EU: För att behålla den viktiga tullfria försäljningen på fartygen som trafikerar mellan Finland och Sverige ingår inte Åland i momsunionen.  

 • Nationaldag: 9 juni (självstyrelsedagen den 9 juni 1922)
 • Styrelseskick: Självstyre – inom republiken Finland
 • Parlament: Lagtinget (30 platser)
 • Medlemskap i EU: Sedan den 1 januari 1995 (inte med i EU:s skatteunion)
 • Medlemskap i Nato: Nej

Ålands befolkning

Med sina cirka 30 000 invånare är Åland det minsta av de tre självstyrande områdena i Norden. En tredjedel av befolkningen bor i huvudstaden Mariehamn. Det officiella språket på Åland är svenska.

 • Invånarantal 2020: 29 884
 • Invånarantal, huvudstaden 2017: 11 565 i Mariehamn (kommun)

Ålands befolkningsutveckling

Ålands ekonomi

Viktiga inkomstkällor för Åland är sjöfart och färjetrafik, turism samt förädling av jordbruks- och fiskeprodukter.

 • BNP per capita: 36 200 euro (2020).
 • Valuta: Euro

Ålands geografi

Ögruppen Åland är rikt på klippor och hedar och har stora ytor med barrskog. Knappt 9 procent av Ålands yta består av odlingsbar mark.

 • Total yta: 1 581 km²
 • Sjöar och vattendrag: 27 km²
 • Landareal: 1 553 km²
 • Jordbruksmark och trädgårdar: 140 km²
 • Skog: 937 km²
 • Största insjö: Östra och Västra Kyrksundet 2,6 km²
 • Högsta punkt: Orrdalsklint 129 m
 • Gränser: 0,5 km (gränsen till Sverige vid Märkets fyr)

Ålands klimat och miljö

Åland har ett tempererat klimat med betydande nederbörd.

 • Nederbördsmängd Mariehamn (2006): 546 mm
 • Genomsnittstemperatur Mariehamn (2018): 7,1 °C (max. 31,2 °C, min. −18,7 °C) 

 

Genomsnittstemperatur Mariehamn

Ålands språk

Åland är enspråkigt svenskt, till skillnad från övriga Finland som är tvåspråkigt. I praktiken kan många finska i varierad utsträckning, men långt ifrån alla.

 • Officiellt språk: Svenska

Intresserad av att flytta till Åland?

Om du är intresserad av att flytta till Åland kan du alltid kontakta Info Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst.

Vill du lära dig mer om Åland eller andra nordiska länder?

Rapporten State of the Nordic region ges ut vartannat år och ger en omfattande och unik inblick bakom kulisserna på de nordiska länderna. Rapporten bygger på den senaste övergripande statistiken när det gäller demografiska förändringar, arbetsmarknadstrender, utbildning och ekonomiska resultat i Norden.

Nyfiken på mer statistik?

Vi har samlat ett stort antal relevanta siffror och statistik om Norden på Nordic Statistics database. Här kan du fördjupa dig i och lära dig mer om statistik inom flera olika ämnesområden i de nordiska länderna.