Fakta om Åland

Åland
Fotograf
Freyja Finnsdóttir
Mittemellan Sverige och Finland ligger Åland med sina 6 757 öar. Ålänningarna talar svenska, men Åland är en del av Finland.

Ögruppen Åland är rikt på klippor och hedar och har stora ytor med barrskog. Knappt 9 procent av Ålands yta består av odlingsbar mark.

Med sina cirka 30 000 invånare är Åland det minsta av de tre självstyrande områdena i Norden. En tredjedel av befolkningen bor i huvudstaden Mariehamn. Det officiella språket på Åland är svenska.

Åland är en del av republiken Finland, men har ett eget, självstyrande parlament. Inom de områden Åland har sin egen lagstiftning fungerar ögruppen i praktiken som en egen nation.

Åland är också en demilitariserad och neutral zon. Parlamentet, som kallas Lagtinget, är den högsta myndigheten på Åland.

Åland är medlem i EU och har euron som valuta, men har en särordning i förhållande till EU: För att behålla den viktiga tullfria försäljningen på fartygen som trafikerar mellan Finland och Sverige ingår inte Åland i momsunionen.

Viktiga inkomstkällor för Åland är sjöfart och färjetrafik, turism samt förädling av jordbruks- och fiskeprodukter.

BNP per capita är 36 200 euro (2020).

Total yta: 1 581 km²

Sjöar och vattendrag: 27 km²

Landareal: 1 553 km²

Jordbruksmark och trädgårdar: 140 km²

Skog: 937 km²

Största insjö: Östra och Västra Kyrksundet 2,6 km²

Högsta punkt: Orrdalsklint 129 m

Gränser: 0,5 km (gränsen till Sverige vid Märkets fyr)

Genomsnittstemperatur Mariehamn (2018): 7,1 °C (max. 31,2 °C, min. −18,7 °C) 

Nederbördsmängd Mariehamn (2006): 546 mm

Invånarantal 2020: 29 884

Invånarantal, huvudstaden 2017: 11 565 i Mariehamn (kommun)

Nationaldag: 9 juni (självstyrelsedagen den 9 juni 1922)

Styrelseskick: Självstyre – inom republiken Finland

Parlament: Lagtinget (30 platser)

Medlemskap i EU: Sedan den 1 januari 1995 (inte med i EU:s skatteunion)

Medlemskap i Nato: Nej

Statsöverhuvud (mars 2012): President Sauli Niinistö

Regeringschef (november 2015): Lantråd Veronica Thörnroos

Valuta: Euro

Officiell webbplats: www.aland.ax

Officiellt språk: Svenska