Om Nordiska ministerrådets sekretariat

Nordens hus på Ved Stranden
Photographer
Mary Gestrin
Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn har ansvar för den dagliga driften av det nordiska regeringssamarbetet. Här förbereds ärenden som tas upp i de tolv ministerråden och i ämbetsmannakommittéerna. Sekretariatet har också ansvar för att de beslut som fattats blir genomförda.

Sekretariatets struktur är dynamisk och ändrar sig i takt med de beslut som tas av de nordiska regeringarna om det nordiska samarbetet. 

Uppdrag

Nordiska ministerrådets sekretariat är ett redskap för att förverkliga samarbetet mellan de nordiska regeringarna. Vi ska bidra till resultat som skapar mervärde och gör Norden synligt inåt och utåt genom att

  • initiera, verkställa och följa upp politiska beslut
  • utveckla kunskap till grund för gemensamma lösningar
  • bygga nätverk för utbyte av erfarenheter och idéer. 

Sekretariatets öppettider

1 september–31 maj:
måndag–torsdag kl. 8.30–16.30
fredag kl. 8.30–15.30

Juni och augusti:
måndag–fredag kl. 8.30–15.30

Juli:
Sekretariatet är stängt för personlig betjäning och telefonbetjäning 3–31 juli. Vid akut behov av kontakt med sekretariatets medarbetare hittar du kontaktuppgifter här:

Organisationsnummer

Nordiska ministerrådets organisationsnummer: 43 04 19 16