Om Nordisk ministerråds sekretariat

Nordens hus på Ved Stranden
Fotograf
Mary Gestrin
Nordisk Ministerråds sekretariat i København har ansvar for den daglige driften av det nordiske regjeringssamarbeidet. Her forberedes sakene som tas opp i de 12 ministerrådene og i embetsmannskomiteene. Sekretariatet har også ansvar for at vedtatte beslutninger blir gjennomført.

Sekretariatets struktur er dynamisk og endrer seg i takt med de vedtak om det nordiske samarbeidet som foretas av de nordiske regjeringene. Fra 4. mars 2013 er Dagfinn Høybråten generalsekretær for Nordisk ministerråd.

Misjon

Nordisk ministerråds sekretariat er et redskap for å realisere samarbeidet mellom de nordiske regjeringene. Vi skal bidra til resultater som skaper merverdi og gjør Norden synlig innad og utad ved å

  • initiere, iverksette og følge opp politiske beslutninger
  • utvikle kunnskap som grunnlag for felles løsninger
  • bygge nettverk for utveksling av erfaringer og ideer.

Sekretariatets åpningstider

1. september–31. mai: mandag–torsdag kl. 8.30–16.30 fredag kl. 8.30–15.30

Juni og august: mandag–fredag kl. 8.30–15.30

Juli: Sekretariatet har stengt for personlig og telefonisk betjening fra 3. til 31. juli. Ved akutt behov for kontakt med husets medarbeidere finner du kontaktinformasjon under Ministerrådets sekretariats avdelinger.

CVR-nummer (org.nr.)

Nordisk ministerråds CVR-nummer (org.nr.): 43 04 19 16

Kommunikasjonssjef

Mary Gestrin

E-post: mage@norden.org

Telefon: +45 21 71 71 35