Om Nordisk ministerråds sekretariat

Nordens hus på Ved Stranden
Fotograf
Mary Gestrin
Nordisk ministerråds sekretariat i København har ansvaret for den daglige driften av det nordiske regjeringssamarbeidet. Her forberedes sakene som blir tatt opp i de tolv ministerrådene og i embetsmannskomiteene. Sekretariatet har også ansvaret for å følge opp at vedtakene blir gjennomført.

Sekretariatets struktur er dynamisk og endrer seg i takt med vedtakene de nordiske regjeringene fatter om det nordiske samarbeidet. 

Misjon

Nordisk ministerråds sekretariat er et redskap for å realisere samarbeidet mellom de nordiske regjeringene. Vi bidrar til resultater som skaper merverdi, og gjør Norden synlig innad og utad ved å

  • initiere, iverksette og følge opp politiske vedtak
  • utvikle kunnskap som skal danne grunnlag for felles løsninger
  • etablere nettverk med henblikk på utveksling av erfaringer og ideer 

Sekretariatets åpningstider

1. september–31. mai:
mandag–torsdag kl. 8.30–16.30
fredag kl. 8.30–15.30

Juni og august:
mandag–fredag kl. 8.30–15.30

Juli:
Sekretariatet har stengt for personlig og telefonisk betjening fra 3. til 31. juli. Ved akutt behov for kontakt med husets medarbeidere finner du kontaktinformasjon her:

CVR-nummer (org.nr.)

Nordisk ministerråds CVR-nummer (org.nr.): 43 04 19 16