Om Nordisk ministerråds sekretariat

Nordens hus på Ved Stranden
Photographer
Mary Gestrin
Nordisk Ministerråds sekretariat i København har ansvaret for den daglige drift af det nordiske regeringssamarbejde. Her forberedes de sager som bliver taget op i de 12 ministerråd og i embedsmandskomitéerne. Sekretariatet har også ansvaret for at følge op på at de vedtagne beslutninger bliver gennemført.

Sekretariatets struktur er dynamisk og ændrer sig i takt med de beslutninger som de nordiske regeringer tager i forhold til det nordiske samarbejde. 

Mission

Nordisk Ministerråds sekretariat er et redskab til at realisere samarbejdet mellem de nordiske regeringer. Vi bidrager til at skabe resultater som giver merværdi, og som synliggør Norden både indadtil og udadtil, ved at

  • initiere, iværksætte og følge op på politiske beslutninger
  • udvikle viden som skal danne grundlag for fælles løsninger
  • etablere netværk med henblik på udveksling af erfaringer og idéer. 

Sekretariatets åbningstider

1. september–31. maj:
mandag–torsdag kl. 8.30–16.30
fredag kl. 8.30–15.30

Juni og august:
mandag–fredag kl. 8.30–15.30

Juli:
Sekretariatet har lukket for personlig og telefonisk betjening fra 3.-31. juli. Ved akut behov for kontakt til husets medarbejdere finder du kontaktinformation her:

CVR-nummer

Nordisk Ministerråds CVR-nummer: 43 04 19 16