5G on tulevaisuutta – ja me haluamme ensimmäisinä maaliin

24.09.18 | Uutinen
Digitalisering og iphone
Valokuvaaja
Jordan McQueen
Pohjoismaiden ja Baltian maiden ministerit tapaavat pian Riiassa tietotekniikka- ja televiestintäalan sekä digitalisaatiovirastojen johtajia. Tapahtuman aiheena ovat mahdollisuudet, joita 5G-tekniikan kehitys tarjoaa alueen asukkaille ja yrityksille. Maiden tavoitteena on ottaa vetovastuu alan kehityksestä.

Pohjoismaiden ja Baltian maiden digitaalisaatioyhteistyö on ainutlaatuista, ja siinä kehitettävät yhdennetyt digitaaliset ratkaisut ovat maailmanluokkaa. Vahvuuksiamme ovat alueen monet yhtäläisyydet, digitaalinen kypsyys ja halukkuus jakaa tietoa. 

Ministerien ja asiantuntijoiden kohtauspaikka

Pohjoismaiden ja Baltian maiden vahvasta yhteistyöstä on hyvänä esimerkkinä 27.–28. syyskuuta pidettävä 5G Techritory -tapahtuma. Se tarjoaa ministereille, digitalisaatiovirastojen johdolle sekä tietotekniikka- ja televiestintäalan edustajille yhteisen keskustelufoorumin.

Näin ollen on luontevaa, että Riiassa kokoontuu myös pohjoismais-balttilainen korkean tason digitalisaatiotyöryhmä, joka pohtii alueen digitaalista murrosta koskevien tavoitteiden toteuttamista. Asialistan keskeisenä kohtana on Pohjoismaiden ja Baltian toimintasuunnitelma 5G:n ottamiseksi käyttöön.

Eettiset näkökohdat

Asialistalla on niin ikään tekoälyä koskeva Pohjoismaiden ja Baltian maiden toimintasuunnitelma, joka on jatkoa aiheesta aiemmin tehdylle poliittiselle julkilausumalle. Suunnitelman keskeisenä osatekijänä on se, että maat jakavat tietoa tekoälyä säätelevän lainsäädännön kehittämisestä. Toisaalta lainsäädäntö ei saisi jarruttaa kehitystä, mutta toisaalta on huolehdittava eettisistä näkökohdista. Eettinen puoli huolettaa varsinkin Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeriä Dagfinn Høybråtenia.

Pohjoismaat ja Baltian maat ovat kehittäneet yhteisen toimintasuunnitelman, jolla ne pyrkivät digitalisaation kärkeen. Meillä on mahdollisuus esittää nyt käytävässä etiikkakeskustelussa tärkeitä suuntaviivoja.

Dagfinn Høybråten

5G Techritory on käännekohta. Teknologiayrityksiä on jo vuosia kritisoitu kovin sanoin demokratian vahingoittamisesta, monopolien muodostamisesta, veronkierrosta ja yksityisyyden suojan rikkomisesta, ja nyt on tullut aika keskittyä ratkaisuihin.