Avioliittoon pakotettuja lapsia ja nuoria autettava kotiinpaluussa

27.10.20 | Uutinen
Blomster
Valokuvaaja
Scanpix.dk
Kun pohjoismaisia lapsia ja nuoria päätyy ulkomaille pakkoavioliittoon, viranomaisilla tulisi olla nykyistä paremmat mahdollisuudet auttaa heitä. Tähän pyritään Pohjoismaiden hallituksille osoitettavalla suosituksella, jonka Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta hyväksyi neuvoston istuntoviikolla. Ratkaisuna on Pohjoismaiden suurlähetystöjen välisen yhteistyön lisääminen.

– Pohjoismaiden viranomaisilla on vastuu pohjoismaisista lapsista ja nuorista riippumatta siitä, missä päin maailmaa he ovat. Jos lapsi tai nuori joutuu ulkomailla pakkoavioliittoon, suurlähetystöjen on yhdessä autettava hänet kotiin, sanoo Pohjoismaiden neuvoston hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja Bente Stein Mathisen. Siksi valiokunta suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, ”että ne tekevät aloitteen siitä, että maiden ulkomaanedustustot tekevät yhteistyötä ja koordinoivat toimintaansa voidakseen nopeasti ja tehokkaasti auttaa avioliittoon pakotettuja lapsia ja nuoria”. Hyvinvointivaliokunnan käsittelemän ehdotuksen teki alun perin Pohjoismaiden neuvoston konservatiivinen ryhmä. 

 

He voisivat olla vaikka naapureita 

Pohjoismaissa ei ole tietoa siitä, kuinka moni lapsi tai nuori elää ulkomailla pakkoavioliitossa tai mitkä seikat ovat missäkin tapauksessa johtaneet pakkoavioliittoon. Hyvinvointivaliokunnan tietojen mukaan yhtenä keinona on houkutella nuori ulkomaille loman tai perhevierailun verukkeella. Perillä matkan syyksi paljastuvat kuitenkin nuoren omat häät, joihin hänet pakotetaan suostumaan. 

– On puistattavaa edes ajatella, että ulkomailla elää pakkoavioliitoissa lapsia ja nuoria, jotka voisivat muuten olla vaikka naapureitamme tai opiskelukaverejamme. Suosituksella on Nuorten Pohjoismaiden neuvoston (UNR) tuki, toteavat UNR:ää hyvinvointivaliokunnassa edustavat Seda Kekec ja Kenneth Storm Jessen.

 

Helpommin sanottu kuin tehty  

Pohjoismaisen yhteistyön perussopimus eli Helsingin sopimus sisältää määräyksiä, jotka antavat Pohjoismaiden suurlähetystöille mahdollisuuden avustaa ulkomailla olevia naapurimaan kansalaisia useissa eri tilanteissa. Pohjoismailla on siis jo toimivaa suurlähetystyöyhteistyötä. Asiaa vaikeuttaa kuitenkin se, että Pohjoismaiden hallitusten on päästävä yksimielisyyteen tällä alalla tehtävästä yhteisestä politiikasta. Kaikkien pohjoismaalaisten on myös noudatettava ulkomaisen asuinmaansa lakeja ja sääntöjä, mikä voi vaikeuttaa ja pitkittää prosessia, hyvinvointivaliokunta arvioi.  

– Juuri siksi tarvitaan vahvaa suurlähetystöyhteistyötä, jotta lapset ja nuoret saataisiin pois pakkoavioliitoista, Bente Stein Mathisen korostaa. 

 

Sosiaalisesti kestävä Pohjola

Pyrkimys pakkoavioliittoon joutuneiden lasten ja nuorten kotiuttamiseen on jatkoa Pohjoismaiden neuvoston hyvinvointivaliokunnan työlle, joka keskittyy huono-osaisuuteen ja tasa-arvoon. Lisäksi se nivoutuu Pohjoismaiden ministerineuvoston 2030-visioon, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue. Maat pyrkivät luomaan myös sosiaalisesti kestävän Pohjolan edistämällä yhdessä osallisuutta, tasa-arvoa ja yhtenäisyyttä alueella, jossa on yhteiset arvot ja jossa vahvistetaan kulttuurivaihtoa ja hyvinvointia.