Nordiske børn og unge skal hjem fra tvangsægteskab i udlandet

27.10.20 | Nyhed
Blomster
Fotograf
Scanpix.dk
Når nordiske børn og unge havner i tvangsægteskab i udlandet, skal myndighedernes muligheder for at bringe dem hjem forbedres. Det er ambitionen bag Nordisk Råds Velfærdsudvalgs anbefaling til de nordiske regeringer på årets session. Nøglen er øget samarbejde mellem de nordiske ambassader.

- Myndighederne i Norden har et ansvar for sine børn og unge ligegyldigt hvor i verden, de befinder sig. Og udsættes de for tvangsægteskab i udlandet, skal vores ambassader samarbejde for at få dem hjem, siger formanden for Velfærdsudvalget i Nordisk Råd, Bente Stein Mathisen under dette års Nordiske session. Derfor anbefaler udvalget de nordiske regeringer: "At tage initiativ til at deres respektive ambassader samarbejder og koordinerer deres aktiviteter for at kunne give hurtig og effektiv hjælp til dem, som udsættes for tvangsægteskab." Den konservative gruppe i Nordisk Råd har stillet forslaget, som er blevet behandlet i Velfærdsudvalget. 

 

Det kunne jo være vores naboer 

Der er ikke statistik på, hvor mange børn og unge, der lever i tvangsægteskab i udlandet eller præcis hvilke forløb, der er gået forud for tvangsægteskabet i alle sager. En fremgangsmetode, som Velfærdsudvalget er blevet bekendt med, er, at den unge bliver lokket til udlandet med påskud om ferie eller almindeligt familiebesøg. Det viser sig så ved ankomsten at være et forstående bryllup med den unge selv som hovedperson, som hun eller han presses til at sige ja til. 

- At der sidder børn og unge i tvangsægteskaber i udlandet, vi ellers fx kunne have været naboer til eller studeret sammen med er en frygtelig tanke. Ungdommens Nordiske Råd bakker op om dette tiltag, lyder det fra repræsentanterne i Velfærdsudvalget, Seda Kekec og Kenneth Storm Jessen.

 

Det er nemmere sagt end gjort  

Helsingforsaftalen, som også danner grundlaget for det nordiske samarbejde, indeholder bestemmelser, der gør det muligt for en nordisk ambassade et bistå nabolandenes borgere i udlandet under en række forudsætninger, så samarbejdet mellem ambassaderne er der allerede på andre områder. Det, der dog vanskeliggør sagen, er dels, at de nordiske landes regeringer skal blive enige om fælles politik på området. Dels at alle nordiske borgere er underlagt det pågældende udenlandske lands love og regler, hvilket kan vanskeliggøre processen og trække sagen i langdrag, er vurderingen fra Velfærdsudvalget.  

- Netop derfor, er der et behov for et stærkt samarbejde ambassaderne imellem, så vi kan få udsatte børn og unge ud af tvangsægteskaberne, understreger Bente Stein Mathisen. 

 

Et socialt bæredygtigt Norden

Det politiske arbejde med at få børn og unge hjem fra tvangsægteskaber skal ses i forlængelse af Nordisk Råds Velfærdsudvalgs fokus på socialt udsatte og ligestilling. Og i forlængelse af Nordisk Ministerråds vision 2030: Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region – herunder: Et socialt bæredygtigt Norden – Sammen vil vi fremme en inkluderende, ligestillet og sammenhængende region med fælles værdier og styrket kulturudveksling og velfærd.