Ennätysmäärä ehdotuksia Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon saajaksi

04.06.21 | Uutinen
Kvinde henter grøntsager

Grøntsagsudlevering i en Rekoring i Sverige. Rekoring-konceptet er blandt årets nominerede til Nordisk Råds miljøpris.

Photographer
Johan Nilsson
Pohjoismaiden neuvosto on saanut ennätysmäärän ehdotuksia tämän vuoden ympäristöpalkinnon saajaksi. Palkinnonsaajaa voi ehdottaa kuka tahansa, ja tänä vuonna ehdokasasettelu kiinnosti erityisen paljon. Kaikkiaan ehdotuksia saatiin yli 100, ja niiden joukossa on pohjoismaisia hankkeita, henkilöitä ja organisaatioita. Palkintolautakunnan tehtävänä on nyt valita ehdokkaiden joukosta finalistit.

Ympäristöpalkinto on Pohjoismaiden neuvoston palkinnoista ainoa, jonka saajaa voi ehdottaa kuka tahansa. Tänä vuonna mahdollisuutta hyödynsi ennätysmäärä pohjoismaalaisia. Pohjoismaiden neuvosto vastaanotti 138 ehdotusta, jotka koskevat kaikkiaan 109:ää toimijaa tai aloitetta koko Pohjolasta.

Ehdotusten laaja kirjo ulottuu hankkeista henkilöihin ja organisaatioihin, jotka ovat edistäneet merkittävästi ympäristöpalkinnon tämänvuotista teemaa eli kestävien ruokajärjestelmien kehittämistä.

Palkintolautakunnan puheenjohtaja Lars Hindkjær kommentoi näin:

”Saatujen ehdotusten määrä on kasvanut jyrkästi parin viime vuoden ajan, ja taas tänä vuonna rikottiin aiemmat ennätykset. Se kertoo siitä, että ympäristö ja varsinkin tämänvuotinen teema ovat lähellä pohjoismaalaisten sydäntä. Kaikkien on syötävä elääkseen, ja elintarviketuotanto on näkyvä osa maisemaa. Siksi on tärkeää varmistaa, että ruokajärjestelmät ovat kestäviä ja vastuullisia tuottajalta lautaselle saakka.”

Ruokajärjestelmien kestävyydellä voidaan tukea useita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, kuten kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyttä (tavoite nro 12), ilmastotekoja (13), merten ja niiden luonnonvarojen säilyttämistä ja kestävää käyttöä (14) sekä maaekosysteemien ja luonnon monimuotoisuuden suojelua (15).

Yhteisömaataloutta, paikallista kalastusta ja Michelin-kokkeja

Ehdokaskunta on ainutlaatuinen läpileikkaus Pohjoismaiden ruoka-alan aloitteista ja toimijoista, ja kaikki ehdokkaat auttavat osaltaan tekemään ruokajärjestelmistä entistä kestävämpiä.

Olemme iloisia suuresta ehdotusmäärästä ja siitä, että pohjoismaalaiset ovat auttaneet kartuttamaan tietämystä alan toimista. Ehdokasluetteloon pääsemisestä voi olla ylpeä riippumatta siitä, ketkä saavat varsinaisen ehdokkuuden ja palkinnon.

Lars Hindkjær, palkintolautakunnan puheenjohtaja

Lopulliset ehdokkaat selviävät 3. syyskuuta 2021. Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon saaja julkistetaan neuvoston marraskuisessa istunnossa Kööpenhaminassa.

Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinto

Pohjoismaiden neuvoston tämänvuotinen ympäristöpalkinto on järjestyksessä 27:s, ja sen saa toimija, joka on edistänyt merkittävästi kestävien ruokajärjestelmien kehittämistä. Palkinto on suuruudeltaan 40 000 euroa.

Ympäristöpalkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1995, ja sen tarkoituksena on lisätä kiinnostusta Pohjoismaiden väliseen ympäristöyhteistyöhön ja antaa tunnustusta ainutlaatuisista ympäristöön liittyvistä saavutuksista. Palkinnonsaajaa voi ehdottaa kuka tahansa. Ympäristöpalkinto myönnetään pohjoismaiselle yritykselle, organisaatiolle tai henkilölle, joka on esikuvallisesti ottanut luonnon ja ympäristön huomioon toiminnassaan tai joka on muutoin antanut merkittävän panoksen ympäristötyöhön.