Rekordmange innstillinger til Nordisk råds miljøpris 2021

04.06.21 | Nyhet
Kvinde henter grøntsager

Grøntsagsudlevering i en Rekoring i Sverige. Rekoring-konceptet er blandt årets nominerede til Nordisk Råds miljøpris.

Photographer
Johan Nilsson
Nordisk råd har mottatt et rekordstort antall innstillinger til årets miljøpris. Alle kan sende inn forslag til prosjekter som fortjener miljøprisen, og i år har det vært spesielt populært. Mer enn 100 initiativer, prosjekter og personer i de nordiske landene har blitt innstilt til nominering. Nå er det opp til bedømmingskomiteen å velge ut de som til slutt skal nomineres.

Miljøprisen er den eneste av Nordisk råds priser alle kan innstille kandidater til, og den muligheten har rekordmange gjort bruk av i år. Nordisk råd har mottatt 138 forslag til i alt 109 initiativer fra hele Norden.

Forslagene spenner over en lang rekke prosjekter, organisasjoner og personer i de nordiske landene som gjør en særskilt innsats for bærekraftige matsystemer, som er årets tema for Nordisk råds miljøpris.

Lederen for bedømmingskomiteen, Lars Hindkjær, sier:

"De siste par årene har vi opplevd en jevn stigning i antallet innstillinger, og også i år slår vi tidligere rekorder, så noe tyder på at miljøet generelt og årets tema, bærekraftige matsystemer, er noe som nordiske borgere er opptatt av. Vi må alle spise for å leve, og samtidig setter matproduksjonen i høy grad sitt preg på landskapene våre. Derfor er det viktig å holde fokus på at matsystemer fra produksjon til tallerken er bærekraftige og forsvarlige.”

Arbeidet med bærekraftige matsystemer gjør det mulig å støtte opp om flere av FNs bærekraftmål, blant annet ansvarlig forbruk og produksjon (12), klimatiltak (13), livet i havet og dets ressurser (14) samt økosystemer på land og biologisk mangfold (15).

Fellesskapsstøttet landbruk, lokalt fiskeri og Michelin-kokker

De mange innstillingene gir et unikt innblikk i de tallrike prosjektene og initiativene som finnes på matvareområdet i Norden, og som alle bidrar til å skape mer bærekraftige matsystemer.

Vi er veldig glade for de mange innstillingene og de nordiske borgernes innsats for å samle denne kunnskapen i forbindelse med miljøprisen. Uansett hvem som ender med å motta en nominering og til slutt prisen, synes jeg man skal være stolt av å stå på denne lista over innstilte prosjekter.

Lars Hindkjær, leder for bedømmingskomiteen

Hvilke av de 109 forslagene som også blir nominert, avsløres 3. september 2021.Vinneren av Nordisk råds miljøpris 2021 offentliggjøres under Nordisk råds sesjon i København i november.

Om Nordisk råds miljøpris

I år utdeles Nordisk råds miljøpris for 27. gang, og i 2021 hyller prisen nordiske initiativer som har gjort en særskilt innsats for å sikre et bærekraftig matsystem. Alle kan innstille kandidater til prisen, og vinneren belønnes med 300 000 DKK.

Prisen ble overrakt første gang i 1995 og har som formål å styrke bevisstheten om miljøarbeidet i Norden. Alle kan innstille kandidater. Miljøprisen gis til en nordisk organisasjon, virksomhet eller person som på en forbilledlig måte har greid å integrere respekten for miljøet i sin virksomhet eller gjerning, eller som på annet vis har gjort en ekstraordinær innsats for miljøet.