Rekordmånga förslag till Nordiska rådets miljöpris 2021

04.06.21 | Nyhet
Kvinde henter grøntsager

Grøntsagsudlevering i en Rekoring i Sverige. Rekoring-konceptet er blandt årets nominerede til Nordisk Råds miljøpris.

Photographer
Johan Nilsson
Nordiska rådet har fått ett rekordstort antal förslag till årets miljöpris. Alla kan lämna in förslag på projekt som förtjänar miljöpriset, och det har varit särskilt populärt i år. Över 100 olika initiativ, projekt och personer i de nordiska länderna har föreslagits för nominering. Nu är det upp till bedömningskommittén att välja ut dem som slutligen ska nomineras.

Som det enda av Nordiska rådets priser står det var och en fritt att föreslå kandidater till miljöpriset, och den möjligheten har rekordmånga utnyttjat i år. Nordiska rådet har mottagit 138 förslag på totalt 109 olika initiativ från hela Norden.

Förslagen spänner över en bred skala av projekt, organisationer och personer i de nordiska länderna, som gör en speciell insats för hållbara livsmedelssystem, årets tema för Nordiska rådets miljöpris.

Bedömningskommitténs ordförande Lars Hindkjær säger:

”Vi har de senaste åren upplevt en stadig ökning i antalet inlämnade förslag och igen i år slår vi tidigare rekord, vilket tyder på att miljön generellt och årets tema, hållbara livsmedelssystem, är något som ligger nordborna nära hjärtat. Vi måste alla äta för att leva, och samtidigt tar livsmedelsproduktionen mycket plats i våra landskap. Därför är det viktigt att hålla fokus på att livsmedelssystemen från produktion till tallriken fungerar på ett hållbart och försvarligt sätt.”

Arbetet med hållbara livsmedelssystem gör det möjligt att understödja flera av FN:s globala hållbarhetsmål, bland annat hållbar konsumtion och produktion (12) klimatinsatser (13), hav och marina resurser (14) samt ekosystem och biologisk mångfald (15).

Andelsjordbruk, lokalt fiskeri och Michelin-kock

Den stora mängden förslag ger en unik inblick i de många olikartade projekt och initiativ som finns inom livsmedelsområdet i Norden, och som alla bidrar till att skapa mer hållbara livsmedelssystem.

Vi är väldigt glada över de många förslagen, och de nordiska invånarnas insats i att samla denna kunskap i anknytning till miljöpriset. Oavsett vilka som nomineras och vem som slutligen får priset, tycker jag man ska vara stolt över att stå på denna lista över föreslagna projekt.

Lars Hindkjær, ordförande för bedömningskommittén

Vilka av de 109 förslagen som också leder till en nominering avslöjas 3 september 2021. Vinnaren av Nordiska rådets miljöpris 2021 offentliggörs under Nordiska rådets session i Köpenhamn i november.

Om Nordiska rådets miljöpris

Nordiska rådets miljöpris utdelas 2021 för 27:e gången och hyllar i år nordiska initiativ som har gjort en särskild insats för att säkra ett hållbart livsmedelssystem. Alla kan föreslå kandidater till priset och vinnaren belönas med 300 000 DKK.

Priset utdelades första gången 1995 och har som mål att öka medvetenheten om miljöarbetet i Norden. Alla kan nominera kandidater. Miljöpriset ges till en nordisk organisation, näringsverksamhet eller person som på ett föredömligt sätt har lyckats integrera respekten för miljön i sin verksamhet eller i sitt arbete eller som på annat sätt har gjort en extraordinär insats för miljön.