Rekordmange indstillinger til Nordisk Råds miljøpris 2021

04.06.21 | Nyhed
Kvinde henter grøntsager

Grøntsagsudlevering i en Rekoring i Sverige. Rekoring-konceptet er blandt årets nominerede til Nordisk Råds miljøpris.

Photographer
Johan Nilsson
Nordisk Råds har modtaget et rekordstort antal indstillinger til årets miljøpris. Alle kan indsende forslag til projekter, som fortjener miljøprisen, og det har i år været særligt populært. Over 100 forskellige initiativer, projekter og personer i de nordiske lande er blevet indstillet til nominering. Nu er det op til bedømmelseskomitéen at udvælge de endeligt nominerede.

Som den eneste af Nordisk Råds priser står det enhver frit for at indstille kandidater til miljøprisen, og den mulighed har rekordmange gjort brug af i år. Nordisk Råd har modtaget 138 forslag til i alt 109 forskellige initiativer fra hele Norden.

Forslagene spænder over en bred række af projekter, organisationer og personer i de nordiske lande, som gør en særlig indsats for bæredygtige fødevaresystemer, som er årets tema for Nordisk Råds miljøpris.

Formand for bedømmelseskomitéen, Lars Hindkjær siger:

"Vi har de sidste par år oplevet en støt stigning i antallet af indstillinger og igen i år slår vi tidligere rekorder, så noget tyder på at miljøet generelt og årets tema, bæredygtige fødevaresystemer, er noget der ligger de nordiske borgere meget på sinde. Vi skal alle spise for at leve, og samtidig fylder fødevareproduktion meget i vores landskab. Derfor er det vigtigt at holde fokus på, at fødevaresystemer fra produktion til tallerken foregår på en bæredygtig og forsvarlig måde.”

Arbejdet med bæredygtige fødevaresystemer gør det muligt at understøtte flere af FNs bæredygtighedsmål, blandt andet ansvarligt forbrug og produktion (12) klimaindsatser (13), livet i havet og dets ressourcer (14) samt økosystemer på land og biologisk mangfoldighed (15).

Fællesskabsstøttet landbrug, lokalt fiskeri og Michelin-kokke

De mange indstillinger giver et unikt indblik i de mange forskelligartede projekter og initiativer, der findes på fødevareområdet i Norden, og som alle bidrager til at skabe mere bæredygtige fødevaresystemer.

Vi er rigtig glade for de mange indstillinger, og de nordiske borgeres indsats i at samle denne viden i forbindelse med miljøprisen. Uanset hvem der i sidste ende modtager en nominering og slutteligt prisen, synes jeg man skal være stolt over at stå på denne liste over indstillede projekter.

Lars Hindkjær, formand for bedømmelseskomitéen

Hvilke af de 109 forslag der også løber med en nominering, afsløres d. 3. september 2021. Vinderen af Nordisk Råds miljøpris 2021 offentliggøres under Nordisk Råds session i København til november.

Om Nordisk Råds miljøpris

I år uddeles Nordisk Råds miljøpris for 27. gang og hylder i 2021 nordiske initiativer, som har gjort en særlig indsats for at sikre et bæredygtigt fødevaresystem. Alle kan indstille kandidater til prisen og vinderen belønnes med 300.000 DKK.

Prisen blev uddelt første gang i 1995 og har til formål at styrke bevidstheden om miljøarbejdet i Norden. Alle kan indstille kandidater. Miljøprisen gives til en nordisk organisation, en virksomhed eller en person, som på forbilledlig vis har formået at integrere respekten for miljøet i sin virksomhed eller gerning, eller som på anden vis har gjort en ekstraordinær indsats for miljøet.