Attun luonnonvaraneuvosto sai Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon 2018

30.10.18 | Uutinen
Vinneren av Nordisk Råds Miljøpris 2018

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2018 ympäristöpalkinnon saa grönlantilainen Attun luonnonvaraneuvosto.

Photographer
Johannes Jansson
Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2018 ympäristöpalkinnon sai Grönlannin länsirannikolla toimiva Attun luonnonvaraneuvosto työstä, jossa tarkkaillaan meriympäristöä ja ehdotetaan sen hoitoon liittyviä toimia.

Luonnonvaraneuvostoa edustaneet Per Ole Frederiksen, PâviâraK Jakobsen ja Nette Levermann vastaanottivat palkinnon Norjan pääministeriltä Erna Solbergiltä palkintojenjakotilaisuudessa, joka televisioitiin Oslon Oopperatalosta. Pohjoismaiden neuvoston tämän vuoden ympäristöpalkinnon teemana oli merensuojelu, ja palkinto tukee siten YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Palkintolautakunnan perustelu

Länsi-Grönlannissa sijaitsevan Attun alueen kalastajat ja pyytäjät ovat jo vuosia osallistuneet esikuvallisesti paikallisen luonnonvaraneuvoston toimintaan. He ovat kirjanneet luontohavaintojaan ja tarjonneet aktiivisesti huomattavaa paikallistuntemustaan muun muassa ehdottamalla uusia hoitotoimenpiteitä ja tukemalla useita tutkimushankkeita. 

Vuonna 2014 perustettu Attun luonnonvaraneuvosto on yksi viidestä vastaavasta neuvostosta, jotka toimivat pääasiassa Grönlannissa. Neuvostot ovat osa julkista PISUNA-ohjelmaa*), joka perustettiin vuonna 2009. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa helpolla ja innovatiivisella tavalla kansalaisten osallistamista ympäristön ja elävien luonnonvarojen tarkkailuun ja hoitoon. 

PISUNA-ohjelmassa tehdyt luonnonvaraneuvostojen havainnot kuvastavat sitä, miten asukkaiden demokraattinen osallistaminen kartuttaa tietämystä meriympäristöstä, vahvistaa hoitotoimenpiteitä sekä lisää paikallisväestön vastuuta ja omistajuutta suhteessa luontoon ja ympäristöön. 

Luonnonvaraneuvostot muodostavat sosiaalisen yhteisön, joka edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä kansalaisten, tutkijoiden ja hallinnon välillä. Aloite on jo poikinut vastaavia hankkeita muun muassa Suomessa ja Venäjällä, ja tämä luontoa ja ympäristöä hyödyttävä toimintatapa on levitettävissä myös muihin maihin ja muille aloille sekä maalla ja merellä harjoitettavaan toimintaan niin Arktiksella kuin sen ulkopuolellakin.

*) PISUNA on lyhenne grönlanninkielisestä nimestä Piniakkanik sumiiffinni nalunaarsuineq, joka tarkoittaa elävien luonnonvarojen tarkkailua ja hoitoa.

Tietoa Pohjoismaiden neuvoston palkinnoista

Pohjoismaiden neuvosto jakaa vuosittain viisi palkintoa: Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon, kirjallisuuspalkinnon, lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnon, musiikkipalkinnon sekä ympäristöpalkinnon. Noin 47 000 euron suuruiset palkinnot jaetaan Pohjoismaiden neuvoston syysistunnon yhteydessä.