Ilman nuoria Agenda 2030 -tavoitteet jäävät saavuttamatta

04.09.18 | Uutinen
Intens debat i bæredygtighedens tegn

Intens debat i bæredygtighedens tegn

Pohjoismaiden ja Itämeren alueen nuoret ovat olleet koolla ReGeneration 2030 Summit -huippukokouksessa, joka on saanut rahoitusta Pohjoismaiden ministerineuvostolta sekä pohjoismaiselta lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitealta (NORDBUK). Nuoret julkistivat kokouksessa manifestin, jossa he korostavat keskeistä rooliaan Agenda 2030 -toimintaohjelman 12. tavoitteen (”kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys”) saavuttamisessa. Samalla nuoret vaativat toimia poliitikoilta, elinkeinoelämältä ja kansalaisilta.

”Haasteet ovat ilmeisiä, ja tavoitteet on jo asetettu. Nyt meidän nuorten on aika toimia, ja me teemme sen ReGeneration 2030 -liikkeen voimin.” Näin totesi ohjausryhmän puheenjohtaja Simon Holmström avatessaan Ahvenanmaalla järjestetyn ReGeneration 2030 -huippukokouksen. Kestävän kehityksen merkeissä järjestetty kokous kesti kolme tiivistahtista loppukesän päivää, ja siihen osallistui nuoria Pohjoismaista ja koko Itämeren alueelta. Nuoret ja nuorisojärjestöt keskustelivat kokouksessa innovatiivisista toimista, joilla voidaan saavuttaa Agenda 2030 -toimintaohjelmaan sisältyvät kansainväliset kestävän kehityksen tavoitteet. Keskiössä oli varsinkin tavoite numero 12: ”Varmistetaan kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.” ReGeneration 2030 laati nuorisohuippukokouksen pohjalta manifestin, jonka on määrä luoda uusia vastuullisen kuluttamisen ja tuotannon normeja. Manifestissa nuoret arvioivat paitsi omaa rooliaan myös kestävän kehityksen muiden keskeisten toimijoiden vastuuta.

Haasteet ovat ilmeisiä, ja tavoitteet on jo asetettu. Nyt meidän nuorten on aika toimia, ja me teemme sen ReGeneration 2030 -liikkeen voimin.

Simon Holmström, ohjausryhmän puheenjohtaja

ReGeneration 2030 asettaa vaatimuksia

ReGeneration 2030 asettaa manifestissaan poliitikoille, elinkeinoelämälle ja kansalaisille viisi vaatimusta, joiden noudattamista se pitää välttämättömänä 12. tavoitteen saavuttamiseksi. Nuoret vaativat

  • osallisuutta kaikissa päätöksentekoprosesseissa Agenda 2030:n edistämiseksi
  • helppoja, huokeita ja houkuttelevia tapoja kestävien valintojen tekemiseen
  • kannustimia, joilla vauhditetaan ja otetaan käyttöön kestäviä toimintatapoja yhteiskunnan kaikilla tasoilla
  • lisää läpinäkyvyyttä tuotantoketjuihin
  • elinkeinoelämän, kansalaisyhteiskunnan ja politiikan yhteistyötä kiertotalousyhteiskunnan luomiseksi.

Nuoret näkevät itsensä avaintoimijoina

ReGeneration 2030 asettaa vaatimuksia myös itselleen tekemällä manifestissaan kolme sitoumusta. Niissä nuoret korostavat keskeistä rooliaan yksityiselämän ja elinkeino-elämän kansainvälisinä muutosvoimina. Tarvekin on ilmeinen, kuten ohjausryhmän varapuheenjohtaja Feben Hadgu korosti nuorisohuippukokouksessa: ”Maailma ei saavuta kestävän kehityksen tavoitteita ilman meitä. Yhtälö ei ratkea ilman uutta sukupolvea.”

Pohjoismaat ja Itämeren alue hyötyvät kumpikin nuorista, jotka sitoutuvat aktiivisesti kestävyystavoitteisiin ja tekevät yhteistyötä yli maarajojen. Se tuottaa lisäarvoa.  

Dagfinn Høybråten, pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri

Pohjoismaiden ministerineuvosto uskoo nuoriin

Pohjoismaat ja Itämeren alue hyötyvät kumpikin nuorista, jotka sitoutuvat aktiivisesti kestävyystavoitteisiin ja tekevät yhteistyötä yli maarajojen. Se tuottaa lisäarvoa, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Dagfinn Høybråten. Pohjoismaiden ministerineuvostolla on ”Sukupolvi 2030” -niminen ohjelma, joka tukee pohjoismaisen yhteistyön keinoin Agenda 2030:n tavoitteita. Ministerineuvosto on myös ReGeneration 2030 -huippukokouksen päärahoittaja. ”Sukupolvi 2030” -ohjelmalla Pohjoismaiden ministerineuvosto ilmaisee uskonsa nuoriin, jotka voivat motivoida muita nuoria, elinkeinoelämää, poliitikkoja ja mielipidevaikuttajia edistämään Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamista.