Itämeren tila ja ydinvoimayhteistyö esillä Pohjoismaiden neuvoston syyskokouksissa

02.09.23 | Uutinen
Havsbild tagen av Johannes Jansson. 

Havsbild tagen av Johannes Jansson. 

Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Pohjoismaiden neuvosto kokoontuu syksyn ensimmäisiin kokouksiin, jotka pidetään Kööpenhaminassa 4.–5. syyskuuta. Aiheina ovat muun muassa pohjoismainen ydinvoimayhteistyö ja Itämeren tila.

Kestävä Pohjola -valiokunta käsittelee kokouksissa kahta ehdotusta, jotka liittyvät Itämeren heikkoon tilaan. Toisen ehdotuksen mukaan Pohjoismaiden ministerineuvoston tulisi selvittää teollisen troolauksen vaikutuksia Itämeren meriekosysteemiin ja silakkakantoihin sekä neuvotella teollisen troolauksen mahdollisesta rajoittamisesta Itämeressä.  Valiokunta käsittelee lisäksi ehdotusta, jossa Pohjoismaiden ministerineuvostolle esitetään Itämeren hyvinvointistrategian laatimista. Strategia keskittyisi biodiversiteettiin, rehevöitymiseen, vaarallisiin aineisiin ja merellä harjoitettavaan toimintaan.

Ydinvoima-alan yhteistyö

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan käsittelyssä on ehdotus ydinvoimatutkimukseen liittyvän yhteistyön laajentamisesta. Ehdotuksessa todetaan, että ydinvoima-alan pohjoismainen ammattiosaaminen tulisi varmistaa ja että osaamista tulisi koordinoida yli maarajojen.

Uusi Suomen valtuuskunta

Syyskokouksiin osallistuu ensimmäistä kertaa myös uusi Suomen valtuuskunta, joka on muodostettu kevään eduskuntavaalien jälkeen. Valtuuskunnassa on useita uusia jäseniä. Kokouksessa heille jaetaan virallisesti paikat Pohjoismaiden neuvoston valiokunnissa ja puheenjohtajistossa.