Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Östersjöns tillstånd och nukleärt samarbete på Nordiska rådets agenda i september

02.09.23 | Nyhet
Havsbild tagen av Johannes Jansson. 

Havsbild tagen av Johannes Jansson. 

Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Nordiska rådet sammanträder till sitt första möte för hösten i Köpenhamn 4–5 september. På mötet står bland annat nordiskt samarbete inom kärnkraft och Östersjöns tillstånd.

På mötet kommer Utskottet för ett hållbart Norden att behandla två förslag som kopplas till Östersjöns dåliga tillstånd. Ett av de aktuella förslagen är att Nordiska ministerrådet utreder den industriella trålningens påverkan på det marina ekosystemet och fiskbestånden i Östersjön samt eventuella begränsningar av industriellt trålfiske i Östersjön.  Utskottet behandlar också ett förslag om att Nordiska ministerrådet upprättar en strategi för Östersjöns välmående med fokus på biodiversitet, övergödning, farliga ämnen och havsbaserade aktiviteter.

Nukleärt samarbete i Norden

Utskottet för kunskap och kultur behandlar ett förslag om mer samarbete inom forskning kring kärnkraft i Norden. I förslaget konstaterar man att det finns ett behov av att säkra nordisk yrkeskompetens inom det nukleära området och att det är viktigt att kompetenserna samordnas i Norden.

Ny finsk delegation

Septembermötet är det första för den nya finländska delegationen som bildats efter riksdagsvalet i Finland i våras. I delegationen finns flera parlamentariker som är nya i Nordiska rådet. Under mötet kommer de också att officielt tilldelas sina poster i Nordiska rådets olika utskott och i presidiet.