Ilmastotoimet vaativat sekarahoitusta

05.12.23 | Uutinen
Benjamin Diokno and Karin Isaksson at COP28

Benjamin Diokno and Karin Isaksson

Photographer
Andreas Omvik, norden.org
COP28-ilmastokokouksen asialistalla ovat päästövähennysten lisäksi myös ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja ilmastorahoitus. Ensimmäisenä kokouspäivänä päästiin sopuun vahinkojen ja menetysten rahastosta, ja tarkoituksena on sopia myös globaaleista sopeutumistavoitteista. Selvää on se, että yksityisellä rahoituksella on ratkaiseva rooli ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyö tärkeää

Dubain COP28-ilmastokokouksen pohjoismaisessa paviljongissa keskusteltiin maanantaina siitä, miten yksityinen sektori voi osallistua ilmastotoimien rahoittamiseen. Pohjoismaiden kehitysrahaston (NDF) järjestämän tapahtuman avasi Suomen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio. Hän korosti julkisten ja yksityisten toimijoiden välistä yhteistyötä sekä kaupan ja kehityksen kytkemistä toisiinsa kestävien muutosten aikaansaamiseksi.

– Suomessa ajatellaan samoin kuin muissa Pohjoismaissa: puhtaan siirtymän toteuttaminen vaatii julkisia ja yksityisiä investointeja niin kotimaassa kuin kehitysmaissakin, ministeri sanoi.

Ilmastorahoitus ennätystasolla

Ilmastorahoitus on noussut ennätystasolle, mutta varsinkin kaikkein haavoittuvimmissa ja matalan tulotason maissa se on yhä riittämätöntä tarpeisiin nähden. Dubaissa vaaditaan siksi lisää yksityistä rahoitusta ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.

Pohjoismaat tukevat yksityisen sektorin investointeja kehitysmaissa sekarahoituksen, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien sekä investointitukien avulla.

– Yksityisen sektorin roolina on ennen kaikkea tarjota tuotteita ja palveluita, jotka auttavat ratkomaan ilmastonmuutoksen haasteita. Pohjoismaat voivat pitää sekarahoitusta esillä kansainvälisissä ilmastorahoituskeskusteluissa ja ajaa innovatiivisten yhdistelmärakenteiden käyttöönottoa, sanoi Pohjoismaiden kehitysrahaston johtaja Karin Isaksson.

Kun lisäämme kaupankäyntiä kasvutalouksien kanssa, molemmat voittavat.

Ville Tavio, Suomen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri

Sekarahoitus yhä keskeisempää

Pohjoismaiden hallitusten rahoittama Pohjoismaiden kehitysrahasto (NDF) keskittyy ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja kehitykseen matalan tulotason maissa, muun muassa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. NDF on keskittynyt yhä enemmän niin sanottuun sekarahoitukseen ja toimii julkisen ja yksityisen sektorin välisenä sillanrakentajana. Tätä joustavaa rahoitusta ohjataan sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen että ilmastonmuutoksen torjumiseen.

– Meillä on maailmanyhteisönä vastuu siitä, että investoimme ilmastotoimiin niitä eniten tarvitsevissa maissa, Isaksson totesi.

Ministeri Ville Tavion mukaan kehitysmaihin investoimiseen liittyy riskejä, jotka voivat jarruttaa yksityisen sektorin investointihalukkuutta. Niin sanotun pehmeän rahoituksen tarjoaminen edullisin ehdoin voi houkutella suomalaisia ja pohjoismaisia yrityksiä investoimaan markkinoille, joiden rahoitusriskit arvioidaan suuriksi, hän sanoi.

– Kun lisäämme kaupankäyntiä kasvutalouksien kanssa, molemmat voittavat.

Tavion mukaan tavoitteena tulee olla se, että pohjoismaiset rahoitusvälineet täydentävät toisiaan.

– Pohjoismaissa on Euroopan parhaita puhtaan teknologian yrityksiä. Jakamalla teknisiä ratkaisujamme voimme tukea ilmastotavoitteiden saavuttamista ja kasvattaa omaa vientiämme.