Jorma Ollila vahvistamaan energia-alan pohjoismaista yhteistyötä

25.01.16 | Uutinen
Jorma Ollila
Nokian entinen toimitusjohtaja Jorma Ollila on saanut tehtäväkseen strategisen selvitystyön Pohjoismaiden energiasektorilla. Tavoitteena on vahvistaa ja kehittää Pohjoismaiden energiapoliittista yhteistyötä. Tehtävän Ollilalle antaa Pohjoismaiden ministerineuvosto.

Selvityksen tavoitteena on selvittää, miten pohjoismaista energiayhteistyötä voidaan suunnitella mahdollisimman tehokkaasti 5–10 vuoden aikavälillä. Ajatuksena on, että raportti sisältäisi 10–15 konkreettista ehdotusta yhteistyön aihepiireiksi, joiden pohjalta Pohjoismaiden ministerineuvosto voisi tehdä energia-alan panostuksia tulevaisuudessa.

– Energiasektorilla on odotettavissa suuria muutoksia, kun siirrytään hyödyntämään entistä enemmän uusiutuvia energialähteitä. Pohjoismaat ovat energia-alan edelläkävijöitä ja maailman kärkikastia uusituvan energian hyödyntämisessä, ja johtoaseman säilyttämiseksi tärkeää kartoittaa alueet, joihin kannattaa panostaa tulevaisuudessa. Olen iloinen siitä, että saan olla auttamassa Pohjoismaita tässä kysymyksessä, Jorma Ollila toteaa.

Jorma Ollila on kansainvälisen elinkeinoelämän raskaan sarjan nimi. Ollila toimi Nokian konsernijohtajana ja hallituksen puheenjohtajana 1990- ja 2000-luvuilla yrityksen ollessa maailman johtavia matkapuhelinvalmistajia. Lisäksi hän toimi Shellin hallituksen puheenjohtajana 2006–2015. Tällä hetkellä Ollila on muun muassa Outokummun hallituksen puheenjohtaja.

Energiasektorilla on odotettavissa suuria muutoksia, kun siirrytään käyttämään entistä enemmän uusiutuvia energialähteitä. Pohjoismaat ovat energia-alan edelläkävijöitä ja maailman kärkikastia uusituvan energian hyödyntämisessä, ja johtoaseman säilyttämiseksi tärkeää kartoittaa alueet, joihin kannattaa panostaa tulevaisuudessa.

Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Dagfinn Høybråten on mielissään siitä, että Jorma Ollila ottaa tehtävän vastaan. Energiayhteistyö on tärkeällä sijalla pohjoismaisessa yhteistyössä ja strateginen selvitystyö nostaa alan merkitystä entisestään. Uusiutuva energia on avainsana Pohjoismaissa, ja maat ovat jo nykyäänkin Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan 25 vuotta muuta maailmaa edellä sähköntuotannon hiilidioksidipäästöjen suhteen.

– Odotan ylpeänä tämän panostuksen toteutumista, etenkin koska työtä johtaa Jorma Ollila, yksi Pohjoismaiden elinkeinoelämän suurista nimistä, jolla on myös laaja kansainvälinen verkosto. Hän voi haastaa ja vahvistaa Pohjoismaiden tiivistä yhteistyötä, jotta voimme entisestään vahvistaa asemiamme tulevaisuudessa, Dagfinn Høybråten toteaa.

EU vahvemmin asialistalle

Tavoitteena on, että Ollilan raportti valmistuu vuoden 2017 alussa. Selvityksessä ei tarkastella ainoastaan Pohjoismaiden sisäistä yhteistyötä, vaan myös alueellisia ja kansainvälisiä näkökulmia. Työssä keskitytään muun muassa EU-yhteistyöhön.

– Tulevina vuosia Pohjoismaiden energiapoliittiselle yhteistyölle on tiedossa uusia mahdollisuuksia ja haasteita, muun muassa EU:n suunnitteleman energiaunionin osalta. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää tehdä strateginen selvitystyö juuri nyt, toteaa elinkeinoministeri Olli Rehn, joka johtaa tänä vuonna pohjoismaista energiaministerineuvostoa.

Energiayhteistyön strateginen analyysi on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston uudistustyötä, jonka tavoitteena on muun muassa ministerineuvoston työn tehostaminen. Aiemmin ministerineuvosto on teettänyt strategisen selvitystyön myös terveyspolitiikan alalla (nk. Könbergin raportti) sekä puolustus- ja turvallisuuspolitiikan alalla (nk. Stoltenbergin raportti). Parhaillaan on käynnissä työelämäsektorin strateginen selvitystyö.

Pohjoismaiden energiapoliittinen yhteistyö on vilkasta, ja sitä on tehty pitkään. Vuonna 2015 juhlittiin ensimmäisen Ruotsin ja Tanskan välisen sähkökaapelin satavuotisjuhlia. Vuosi 2015 oli myös nk. Louisianan julkilausuman 20-vuotisjuhlavuosi – pohjoismaiset energiaministerit loivat julkilausumassa vision vapaista ja avoimista sähkömarkkinoista ja tehokkaasta kaupasta maiden välillä.

Energia-alan yhteistyö on jo vuosien ajan tuonut jäsenmaille paljon lisäarvoa. Tätä yhteistyötä energiaministerit haluavat kehittää edelleen. Kööpenhaminassa 10. marraskuuta 2015 järjestetyssä kokouksessa energiaministerit totesivat, että energia-alan pohjoismainen yhteistyö perustuu jatkossakin luottamukseen ja solidaarisuuteen sekä panostuksiin vihreän kasvun alalla. Ministerit antoivat tukensa pohjoismaisten sähkömarkkinoiden harmonisoinnille ja vahvistamiselle, mutta painottivat myös EU:n energiaunionin kanssa tehtävän yhteistyön kehittämistä.