Ledende næringslivsmann skal styrke det nordiske energisamarbeidet

25.01.16 | Nyhet
Jorma Ollila
Jorma Ollila, tidligere sjef for Nokia, har fått i oppdrag å gjennomføre en strategisk analyse av energisamarbeidet i Norden. Målet er å styrke og utvikle det nordiske energipolitiske samarbeidet. Oppdragsgiver er Nordisk ministerråd.

Hensikten med analysen er å klargjøre hvordan det nordiske energisamarbeidet kan utformes på mest mulig effektiv måte i et 5–10-årsperspektiv. Tanken er at rapporten skal resultere i 10–15 konkrete samarbeidsforslag som kan utgjøre grunnlaget for Nordisk ministerråds framtidige satsinger innenfor energisektoren.

– Energisektoren står overfor store endringer i framtiden, når bransjen skal omstille seg til mer fornybare energikilder. Norden hører til de verdensledende regionene innenfor fornybar energi og er en foregangsregion når det gjelder energisamarbeid. For å kunne holde på denne posisjonen er det veldig viktig å sirkle inn områdene der det lønner seg å satse i framtiden. Jeg er glad for å få være med og hjelpe de nordiske landene på dette området, sier Jorma Ollila.

Jorma Ollila er et stort navn i internasjonalt næringsliv. Han var blant annet konsernsjef og styreleder for mobiltelefonprodusenten Nokia da selskapet oppnådde en verdensledende posisjon på 1990- og 2000-tallet. Han var også styreleder for Shell i årene 2006–2015. Nå er Ollila blant annet styreleder for stålkonsernet Outokumpu.

Energisektoren står overfor store endringer i framtiden, når bransjen skal omstille seg til mer fornybare energikilder. Norden hører til de verdensledende regionene innenfor fornybar energi og er en foregangsregion når det gjelder energisamarbeid. For å kunne holde på denne posisjonen er det veldig viktig å sirkle inn områdene der det lønner seg å satse i framtiden.

Dagfinn Høybråten, generalsekretær for Nordisk ministerråd, er veldig fornøyd med at Jorma Ollila har tatt på seg oppdraget. Energisektoren har høy prioritet i det nordiske samarbeidet, og den strategiske analysen er ytterligere en måte å fokusere på energisamarbeidet på. Fornybar energi er et nøkkelord i Norden, som allerede nå i henhold til Det internasjonale energibyrået IEA ligger 25 år foran resten av verden når det gjelder CO2-intensitet i strømproduksjonen.

– Jeg er både stolt og forventningsfull foran denne satsingen, ikke minst ettersom arbeidet skal ledes av Jorma Ollila, et av de tyngste navnene i næringslivet i Norden og en person med bredt internasjonalt kontaktnett. Han kan utfordre og styrke det tette nordiske samarbeidet så vi kan stå enda bedre rustet for framtiden, sier Dagfinn Høybråten.

Fokus på EU

Målet er at Jorma Ollila skal være klar med sin rapport i begynnelsen av 2017. Analysen skal ikke bare ta for seg det interne nordiske samarbeidet, men også se på regionale og internasjonale aspekter. Fokus skal blant annet være på samarbeid innenfor EU.

– De kommende årene innebærer en rekke nye muligheter og utfordringer for det nordiske energipolitiske samarbeidet, blant annet med tanke på EUs planer om en energiunion. Derfor er det ytterst relevant å gjennomføre en strategisk analyse nå, sier Finlands næringsminister Olli Rehn, som i år er leder for energiministerrådet i det nordiske samarbeidet.

Den strategiske analysen av energisamarbeidet er ledd i Nordisk ministerråds reformprosjekt, som blant annet skal gjøre ministerrådets arbeid mer effektivt. Tidligere har ministerrådet fått utarbeidet strategiske analyser også innenfor helsesektoren, som resulterte i den såkalte Könberg-rapporten, og innenfor forsvars- og sikkerhetspolitikk, den såkalte Stoltenberg-rapporten. For øyeblikket gjennomføres en strategisk analyse i arbeidslivssektoren.

Det energipolitiske samarbeidet i Norden er et levende og langvarig samarbeid. I 2015 feiret man 100-årsjubileum for den første strømkabelen mellom Sverige og Danmark. 2015 innebar også 20-årsjubileum for Louisiana-erklæringen, der de nordiske energiministrene tegnet opp visjonen om et fritt og åpent strømmarked med effektiv handel mellom landene.

Energisamarbeidet har gjennom årene gitt stor merverdi for medlemslandene og de selvstyrte områdene. Det er et samarbeid som energiministrene vil utvikle ytterligere. På et møte i København 10. november 2015 slo energiministrene fast at det nordiske energisamarbeidet fortsatt skal bygge på tillit og solidaritet samt satsinger på klimavennlig grønn vekst. Ministrene uttrykte sin støtte til fortsatt harmonisering og styrking av det nordiske strømmarkedet, men understreket også at de vil utvikle samarbeidet med EUs energiunion.