Ledende erhvervsmand skal analysere det nordiske energisamarbejde

25.01.16 | Nyhed
Jorma Ollila
Jorma Ollila, tidligere chef for Nokia, har fået til opgave at udarbejde en strategisk analyse af energisamarbejdet i Norden. Målet er at styrke og udvikle det nordiske energipolitiske samarbejde. Opdragsgiveren er Nordisk Ministerråd.

Formålet med analysen er at klarlægge, hvordan det nordiske energisamarbejde bør udformes på mest effektiv vis på 5-10 års sigt. Det er tanken, at rapporten skal resultere i 10-15 konkrete forslag om samarbejde, som kan danne grundlaget for Nordisk Ministerråds fremtidige indsats i energisektoren.

- Energisektoren står over for store forandringer, når den skal omstille sig til mere bæredygtige energikilder. Norden er blandt de førende regioner i verden, når det drejer sig om bæredygtig energi, og er en foregangsregion inden for energisamarbejde. Det er meget vigtigt for at bevare denne position at udpege de områder, som det kan betale sig at fokusere på i fremtiden. Jeg er glad for at kunne deltage og hjælpe de nordiske lande på dette område, udtaler Jorma Ollila.

Jorma Ollila er et meget stort navn i det internationale erhvervsliv. Han var bl.a. koncernchef og bestyrelsesformand i mobilproducenten Nokia, da selskabet opnåede en førende global position i 1990’erne og 2000’erne. Han var ligeledes bestyrelsesformand i Shell i perioden 2006-2015. I dag er Jorma Ollila bl.a. bestyrelsesformand i stålkoncernen Outokumpu.

Energisektoren står over for store forandringer, når den skal omstille sig til mere bæredygtige energikilder. Norden er blandt de førende regioner i verden, når det drejer sig om bæredygtig energi, og er en foregangsregion inden for energisamarbejde. Det er meget vigtigt for at bevare denne position at udpege de områder, som det kan betale sig at fokusere på i fremtiden.

Dagfinn Høybråten, Nordisk Ministerråds generalsekretær, er meget glad for, at Jorma Ollila har påtaget sig opgaven. Energisektoren har høj prioritet i det nordiske samarbejde, og den strategiske analyse er endnu en måde at fokusere på energisamarbejdet på. Bæredygtig energi er et nøglebegreb i Norden, som allerede nu ifølge Det Internationale Energiagentur (IEA) er 25 år foran resten af verden, hvad angår CO2-intensiteten i elproduktionen.

- Jeg er både stolt over og forventningsfuld med hensyn til denne indsats, ikke mindst eftersom at arbejdet skal ledes af Jorma Ollila, et af de største navne i erhvervslivet i Norden og en person med et omfattende internationalt netværk. Han kan udfordre og styrke det tætte nordiske samarbejde, så vi står endnu bedre rustet til fremtiden, siger Dagfinn Høybråten.

Fokus på EU

Målet er, at Jorma Ollila ska være færdig med sin rapport i begyndelsen af 2017. Analysen skal ikke udelukkende se på samarbejdet internt i Norden men også på regionale og internationale aspekter. Der skal bl.a. være fokus på samarbejdet i EU.

- De kommende år indebærer en række nye muligheder og udfordringer for det nordiske energipolitiske samarbejde - f.eks. i forhold til EU’s planer om en energiunion. Det er således yderst relevant at udarbejde en strategisk analyse på nuværende tidspunkt, udtaler Finlands erhvervsminister Olli Rehn, som i 2016 er formand for Nordisk Ministerråd for Erhvervs-, Energi- og Regionalpolitik.

Den strategiske analyse af energisamarbejdet er et led i Nordisk Ministerråds reformprojekt, som bl.a. har til formål at effektivisere ministerrådets arbejde. Ministerrådet har tidligere fået udarbejdet strategiske analyser i sundhedssektoren, som udmundede i den såkaldte Könberg-rapport, samt inden for forsvars- og sikkerhedspolitik, den såkaldte Stoltenberg-rapport. I øjeblikket er en strategisk analyse af arbejdsmarkedssektoren ved at blive udarbejdet.

Det energipolitiske samarbejde i Norden er et levende og langvarigt samarbejde. I 2015 fejrede man 100-året for det første elkabel mellem Sverige og Danmark. Året 2015 var også 20-året for Louisiana-deklarationen, hvor de nordiske energiministre fastlagde visionen om et frit og åbent elmarked med en effektiv handel mellem landene.

Energisamarbejdet har i løbet af årene skabt en stor merværdi for medlemslandene og de selvstyrende områder. Det er et samarbejde, som energiministrene har til hensigt at udvikle yderligere. Energiministrene fastslog på et møde i København den 10. november 2015, at det nordiske energisamarbejde fortsat skal bygge på tillid og solidaritet samt fokus på klimavenlig grøn vækst. Ministrene udtrykte deres støtte for fortsat at harmonisere og styrke det nordiske elmarked, men pointerede også, at de vil udvikle samarbejdet med EU’s energiunion.