Jyrkkä ”ei” merenkulkualan sosiaaliselle polkumyynnille Pohjoismaissa

14.09.18 | Uutinen
Færge i bugt
Valokuvaaja
Steinar Engeland/Unsplash
Pohjoismaiden neuvoston Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta kehottaa Pohjoismaiden ministerineuvostoa edistämään hyvien työehtojen kehittämistä ja ylläpitämistä merenkulkualalla.

Valiokunta ilmaisi siten yksimielisen tukensa jäsenehdotukselle, jonka on tehnyt neuvoston sosiaalidemokraattinen ryhmä. Ehdotuksen esitellyt valiokunnan norjalaisjäsen Stein Erik Lauvås on tyytyväinen valiokunnan yksimieliseen tukeen.

Tämä oli erittäin tärkeä signaali, joka osoittaa Pohjoismaiden haluavan torjua sosiaalista polkumyyntiä myös merenkulkualalla.

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan liikenneasioiden esittelijä Stein Erik Lauvås

Kaikki alkoi Norjasta

Sosiaalidemokraattisen ryhmän huoli aiheesta heräsi alun perin ehdotuksesta, jonka teki Norjan hallituksen nimittämä toimikunta. Toimikunta ehdottaa, että Colour Line -varustamolle annettaisiin mahdollisuus rekisteröityä Norjan kansainväliseen alusrekisteriin (NIS). Tällöin varustamo voisi palkata ulkomaista työvoimaa pienemmillä palkoilla kuin mitä norjalaiselle henkilöstölle maksetaan. Seurauksena voisi olla 700 norjalaisen merimiehen irtisanominen.

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, että se vastustaa aktiivisesti ehdotuksia, jotka johtavat sosiaaliseen polkumyyntiin merenkulkualalla, ja tukee lainsäädäntöä, joka suojelee pohjoismaista palkka- ja työehtomallia.

Ote valiokunnan päätöksestä

Yhteispohjoismaisia seurauksia

Myös tanskalainen DFDS-varustamo on varoittanut joutuvansa pohtimaan alustensa ulosliputtamista, mikäli Colour Line saa oikeuden ulosliputtaa omansa siirtämällä ne NIS-rekisteriin. DFDS:n johto on todennut Norjan medialle, että Colour Linen ulosliputus tuottaa kilpailuetua, joka pakottaa DFDS:n seuraamaan perässä. Tämä voisi johtaa tuhansien pohjoismaisten merimiesten irtisanomiseen. Myös norjalainen Fjordline-varustamo on korostanut ulosliputuksen vaikuttavan sen kilpailutilanteeseen.

Kasvu- ja kehitysvaliokunnan suomalaisjäsen Ville Skinnari pelkää Norjan mallin leviävän myös Itämeren lauttaliikenteeseen.

Tämä on hälyttävä kehityssuunta. Haluamme ehkäistä sosiaalista polkumyyntiä ja edistää sitä, että kaikilla pohjoismaisilla työntekijöillä on oikeudenmukaiset työehdot. Epäonnistuminen tässä horjuttaisi pohjoismaista hyvinvointimallia ja heikentäisi kilpailutasapainoa. Pohjoismaiden työmarkkinoilla tarvitaan selkeitä pelisääntöjä, jotka koskevat kaikkia.

Ville Skinnari

Valiokunnan päätös tarkoittaa sitä, että ehdotus etenee jatkokäsittelyyn Pohjoismaiden neuvoston istuntoon, joka pidetään Oslossa lokakuun lopussa.