Nuorten ilmasto- ja biodiversiteettirahasto askelen lähempänä toteutumista

04.11.21 | Uutinen
ungdomar demonstrerar utanför folketinget
Valokuvaaja
Scanpix
Nuorten ilmasto- ja biodiversiteettirahaston perustamisella on pohjoismaisten parlamentaarikkojen vahva tuki. Pohjoismaiden neuvosto hyväksyi ehdotuksesta suosituksen, joka menee nyt ministerineuvoston käsiteltäväksi.

Suosituksen mukaan Pohjoismaiden ministerineuvoston tulisi perustaa pohjoismaisen tason rahasto nuorten ilmasto- ja biodiversiteettityön tukemiseksi. Nuoret voisivat hakea rahastosta tukea yhteispohjoismaisiin hankkeisiin, jotka edistävät innovatiivisia ratkaisuja sekä Pariisin sopimuksen ja YK:n biodiversiteettisopimuksen toteutumista Pohjoismaissa.

Nuorten vaikutusmahdollisuudet turvattava

– Haluamme parantaa nuorten vaikutusmahdollisuuksia ilmasto- ja biodiversiteettiasioissa, koska siten voidaan itse asiassa vauhdittaa vihreää siirtymää. Tuntuu hyvältä, että ehdotuksemme sai tukea. Toivottavasti sitä pidetään pohjoismaisessa yhteistyössä tärkeänä myös jatkossa, sanoo Pohjoismaiden neuvoston Kestävä Pohjola -valiokunnan puheenjohtaja Magnus Ek.

Kiinnostusta selvitetty

Ehdotus sai alkunsa Kestävä Pohjola -valiokunnassa, ja tänä vuonna valiokunta on kehitellyt ideaa ja selvitellyt pohjoismaisten nuorisojärjestöjen kiinnostusta rahastoon yhdessä Nuorten Pohjoismaiden neuvoston (UNR) kanssa. Nuorisojärjestöt ovat halunneet takeet siitä, että nuoret pääsevät myös ohjaamaan ja johtamaan rahastoa.

– UNR on tehnyt kovasti töitä luodakseen nuorille todellisia mahdollisuuksia vaikuttaa ilmastokriisin ratkaisuun. Rahaston tavoitteena on toteuttaa nuorten visioita ilmastokriisin vaikutusten torjumiseksi ja niihin sopeutumiseksi, sanoo UNR:n presidentti Rasmus Emborg ja jatkaa:

– UNR:lle on keskeistä se, että pohjoismaisessa yhteistyössä ei jatkossa vain puhuta nuorten osallistamisesta tai tehdä nuorille suunnattuja hankkeita. Meidän on itse päästävä ratin taakse ja voitava aidosti vaikuttaa pohjoismaiseen ilmasto- ja biodiversiteettityöhön.

Rahoitusta haetaan

Nyt Pohjoismaiden neuvosto lähettää aiheesta suosituksen Pohjoismaiden ministerineuvostolle. Rahasto olisi tarkoitus perustaa neuvoston, ministerineuvoston ja Nuorten pohjoismaiden neuvoston yhteistyönä, ja rahoitus tulisi Pohjoismaiden hallituksilta, rahastoilta ja yksityiseltä sektorilta.

Myönteinen vastaanotto

Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2022 budjettikompromissiin sisältyy 800 000 Tanskan kruunun varaus, joka on tarkoitettu mahdollisen nuorten ilmasto- ja biodiversiteettirahaston valmisteluun ja perustamiseen. Edellytyksenä on kuitenkin ministerineuvoston tuki ja kestävä rahoituspohja. Kestävä Pohjola -valiokunta keskusteli ehdotuksesta Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoministerien kanssa yhteiskokouksessa, joka pidettiin neuvoston Kööpenhaminan-istunnon yhteydessä. Monet ministerit suhtautuivat ehdotukseen alustavan myönteisesti.

Nuorten ääni kuuluviin maailmalla

– Tämä on tärkeä ehdotus. Jos rahasto toteutuu, sen avulla voitaneen vahvistaa nuorten pohjoismaisten ilmastovaikuttajien kansainvälistä ääntä. Olemmehan me hallituksetkin paljon vahvempia kansainvälisissä neuvotteluissa, jos toimimme yhteispohjoismaisen linjan mukaan, toteaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Rahoituksen turvaaminen nuorten vaatimuksena

Nuorten pohjoismainen biodiversiteettiverkosto (Nordic Youth Biodiversity Network) on laatinut pohjoismaisen yhteistyön tuella 19 vaatimusta luonnon monimuotoisuuden pelastamiseksi. Vaatimusten tekoon on osallistunut 3 000 nuorta, ja tämä Nordic Youth Position Paper -kannanotto välitetään YK-neuvotteluihin, jotka koskevat uusia globaaleja biodiversiteettitavoitteita. Yhtenä vaatimuksena on varmistaa rahoitus, joka mahdollistaa nuorten vaikuttamisen ja vahvistaa sitä.