Et skridt nærmere en nordisk ungdomsfond for klima- og biodiversitet

04.11.21 | Nyhed
ungdomar demonstrerar utanför folketinget
Fotograf
Scanpix
Der er en øget nordisk parlamentarisk opbakning til at etablere en nordisk ungdomsfond for klima og biologisk mangfoldighed. Nordisk Råd stemte ja til forslaget, som nu sendes videre til ministerrådet.

Forslaget betyder, at der etableres en fond på nordisk niveau for at støtte unges engagement i klima og biodiversitet. Unge skal kunne søge penge fra fonden til projekter på tværs af de nordiske landegrænser, som fremmer innovative løsninger og bidrager til at opfylde Parisaftalen og FN's Biodiversitetskonvention i Norden.

Unge skal have indflydelse

– Vores ambition er at give de unge bedre muligheder for at få indflydelse i biodiversitets- og klimaspørgsmål, og på den måde accelererer vi faktisk den grønne omstilling. Det er særdeles glædeligt, at vi får opbakning til forslaget, og jeg håber, at det fortsat bliver prioriteret i det nordiske samarbejde, siger Magnus Ek (Sverige), som er formand for Udvalget for et Holdbart Norden.

Har undersøgt interessen

Forslaget opstod i Udvalget for et Holdbart Norden, og i løbet af året har Ungdommens Nordiske Råd (UNR) og udvalget arbejdet med idéen og undersøgt interessen hos de nordiske ungdomsorganisationer. Ungdomsorganisationerne har villet forsikre sig om, at de unge både styrer og leder fonden.

– Vi i UNR har arbejdet hårdt for at skabe reele muligheder for, at de unge kan være en del af løsningen på klimakrisen. Tanken med fonden er at realisere de unges visioner for at forebygge og tilpasse samfundet til effekterne af klimakrisen, siger Rasmus Emborg, præsident i UNR, og fortsætter:

– For os i UNR er det afgørende, at det nordiske samarbejde fremover ikke blot snakker om at involvere de unge eller lave projekter for unge, men at vi rent faktisk kommer helt frem i bussen og får afgørende indflydelse på det nordiske arbejde inden for klima og biodiversitet.

Søger finansiering

Nu sender Nordisk Råd sit forslag videre til ministerrådet. Rådet håber, at fonden kan etableres i et samarbejde mellem rådet, ministerrådet og Ungdommens Nordiske Råd, og rådet ønsker, at finansieringen skal komme fra både de nordiske regeringer, fonde og den private sektor.

Positiv respons

I budgetaftalen for 2022 mellem Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd er der afsat 800.000 DKK til forberede og eventuelt etablere en nordisk ungdomsfond, hvis ministerrådet bakker op om forslaget, og hvis man finder en holdbar finansiering. Udvalget for et Holdbart Norden diskuterede forslaget med de nordiske miljøministre på et samrådsmøde under sessionen i København. På mødet var flere af ministrene umiddelbart positivt stemt over for forslaget.

Styrker de unges budskab globalt

– Det er et vigtigt forslag, og hvis det bliver realiseret, tror jeg, at fonden skal bruges som et værktøj til at styrke de unge klimaengagerede nordboeres stemme globalt. Og samtidig bliver vi, de nordiske regeringer, meget stærkere i internationale forhandlinger, hvis vi agerer i fællesskab med fælles nordisk linje, sagde Krista Mikkonen, miljø- og klimaminister i Finland.

Sikret finansiering er et krav fra de unge

Med støtte fra det nordiske samarbejde har det nordiske ungdomsnetværk for biologisk mangfoldighed udarbejdet 19 krav i forhold til at redde den biologiske mangfoldighed. 3.000 unge nordboere har været involveret i udarbejdelsen af kravene, som blev udgivet i et Nordic Youth Position Paper, og som er et bidrag til FN-forhandlingerne om nye globale mål for den biologiske mangfoldighed. Et af kravene er at sikre finansieringen for at værne om de unges engagement styrke de unges indflydelse.