Pitäisikö kolmikantakeskustelut aloittaa uudelleen?

29.10.14 | Uutinen
Per Rune Henriksen
Valokuvaaja
Johannes Jansson/norden.org
Pohjoismaiden neuvoston sosiaalidemokraatit toivovat, että pohjoismaisten työnantajien, ammattiyhdistysten ja Pohjoismaiden hallitusten väliset kolmikantakeskustelut käynnistettäisiin uudelleen. Ehdotuksen tekijöiden mukaan meidän tulisi vaalia pohjoismaista mallia.

Pohjoismaiden neuvoston parlamentaarikot pitävät näinä päivinä Tukholmassa vuosittaisen huippukokouksensa, jonka teemana on tänä vuonna työmarkkinat, koulutus ja integraatio.

Pohjoismaiden neuvosto on vain yksi monista pohjoismaisten toimijoiden virallisista ja epävirallisista kokoontumispaikoista. Aikaisemmin myös pohjoismaisilla työnantajilla, ammattiyhdistyksillä ja Pohjoismaiden hallituksilla oli tapana kokoontua keskustelemaan pohjoismaisen mallin kehityksestä.

Pohjoismaiden neuvoston sosiaalidemokraattinen ryhmä haluaa ottaa nämä keskustelut uudelleen käyttöön, ennen kaikkea pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden varmistamiseksi.

– Pohjoismaisen mallin puolesta kannattaa taistella. Malli joutuu koetukselle globaalissa kilpailussa, joten sen varmistaminen kotiareenallamme on sen vuoksi sitäkin tärkeämpää, totesi Per Rune Henriksen (A – Norja) Ruotsin valtiopäivien puhujakorokkeelta Pohjoismaiden neuvoston istunnossa.

Tavoitteena on varmistaa vahvat ja vakaat työmarkkinat ja luoda Pohjoismaille EU:ssa yhteinen perusta. Sosiaalidemokraattisen ryhmän konkreettisena ehdotuksena on, että Pohjoismaiden ministerineuvosto järjestää jatkossa vuotuisia kolmikantakeskusteluja, joissa pohditaan niin ajankohtaisia kuin myös pitemmällä aikavälillä tärkeitä kysymyksiä.

Asian käsittelyä jatketaan Pohjoismaiden neuvoston elinkeinovaliokunnassa. Pohjoismaisilla ammattiyhdistyksillä on yhteinen elin nimeltä Pohjolan ammatillinen yhteisjärjestö, mutta työnantajapuolella ei ole vastaavanlaista yhteistyöfoorumia.