Skal nordiske trepartssamtaler genoptages?

29.10.14 | Nyhed
Per Rune Henriksen
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Socialdemokraterne i Nordisk Råd ønsker at trepartssamtaler mellem arbejdsgivere, fagforeninger og regeringer på nordisk plan genoptages. Vi må forsvare den nordiske model, siger forslagsstillerne.

I disse dage mødes parlamentarikerne i Nordisk Råd i Stockholm til det årlige topmøde, hvor temaet i år er arbejdsmarked, uddannelse og integration.

Rådet er blot en af mange formelle og uformelle nordiske mødepladser. Tidligere mødtes også arbejdsgivere, fagforeninger og regeringer på nordisk plan for at diskutere udviklingen af den nordiske model.

Den tradition ønsker den socialdemokratiske gruppe i Nordisk Råd nu at genoplive, ikke mindst for at sikre de nordiske velfærdsamfund fremover.

- Den nordiske model er værd at kæmpe for. Den er presset af den globale konkurrence, så derfor er der så meget desto mere grund til at sikre den på hjemmebane, sagde Per Rune Henriksen (A – Norge) fra Riksdagens talerstol under Nordisk Råds session.

Målet er at sikre et stærkt og stabilt arbejdsmarked og skabe en fælles plaform for de nordiske lande i EU. Konkret foreslår socialdemokraterne, at Nordisk Ministerråd indkalder til en årlig trepartskonference med fokus på både aktuelle, men også mere langsigtede spørgsmål.

Sagen behandles videre i Nordisk Råds Erhvervsudvalg. De nordiske fagforeninger har et fællesorgan, Nordens Faglige Samorganisation, men arbejdsgiversiden har ikke et tilsvarende forum.