The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Ska nordiska trepartssamtal återupptas?

29.10.14 | News
Per Rune Henriksen
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Socialdemokraterna i Nordiska rådet vill att trepartssamtalen mellan arbetsgivare, fackföreningar och regeringar på nordiskt plan återupptas. Vi måste försvara den nordiska modellen, säger förslagsställarna.

Den här veckan möts parlamentarikerna i Nordiska rådet i Stockholm till det årliga toppmötet, där temat i år är arbetsmarknad, utbildning och integration.

Rådet är bara en av många formella och informella nordiska mötesplatser. Tidigare möttes också arbetsgivare, fackföreningar och regeringar på nordiskt plan för att diskutera utvecklingen av den nordiska modellen.

Den traditionen önskar den socialdemokratiska gruppen i Nordiska rådet nu återuppliva, inte minst för att säkra det nordiska välfärdssamhället framöver.

- Den nordiska modellen är värd att kämpa för. Den är pressad av den globala konkurrensen, så därför finns det ännu större grund för att säkerställa den på hemmabanan, sade Per Rune Henriksen (A – Norge) från riksdagens talarstol under Nordiska rådets session.

Målet är att säkra en stark och stabil arbetsmarknad och skapa en gemensam plattform för de nordiska länderna i EU. Konkret föreslår socialdemokraterna att Nordiska ministerrådet kallar till en årlig trepartskonferens med fokus på aktuella, men också mer långsiktiga frågor.

Ärendet behandlas vidare i Nordiska rådets näringsutskott. De nordiska fackföreningar har ett gemensamt organ, Nordens fackliga samorganisation, men arbetsgivarsidan har inget motsvarande forum.