Skal nordiske trepartssamtaler gjenopptas?

29.10.14 | Nyhet
Per Rune Henriksen
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Sosialdemokratene i Nordisk råd ønsker at trepartssamtaler mellom arbeidsgivere, fagforeninger og regjeringer på nordisk plan blir gjenopptatt. Vi må forsvare den nordiske modellen, sier forslagsstillerne.

I disse dager møtes parlamentarikerne i Nordisk råd i Stockholm til det årlige toppmøtet, der temaet i år er arbeidsmarked, utdanning og integrering.

Rådet er bare én av mange formelle og uformelle nordiske møteplasser. Tidligere møttes også arbeidsgivere, fagforeninger og regjeringer på nordisk plan for å diskutere utviklingen av den nordiske modellen.

Den tradisjonen ønsker den sosialdemokratiske gruppen i Nordisk råd nå å gjenopplive, ikke minst for å sikre de nordiske velferdssamfunnene framover.

– Den nordiske modellen er verd å kjempe for. Den er presset av den globale konkurransen, og derfor er det desto større grunn til å sikre den på hjemmebane, sa Per Rune Henriksen (A – Norge) fra Riksdagens talerstol under Nordisk råds sesjon.

Målet er å sikre et sterkt og stabilt arbeidsmarked og skape en felles plattform for de nordiske landene i EU. Konkret foreslår sosialdemokratene at Nordisk ministerråd innkaller til en årlig trepartskonferanse med fokus på aktuelle, men også på mer langsiktige spørsmål.

Saken behandles videre i Nordisk råds næringsutvalg. De nordiske fagforeningene har et fellesorgan, Nordens Faglige Samorganisasjon, men arbeidsgiversiden har ikke et tilsvarende forum.