Pohjoismaat tukevat Baltian riippumatonta venäjänkielistä mediaa myös vuonna 2016

12.04.16 | Uutinen
Mediabevakning
Valokuvaaja
Magnus Fröderberg
Pohjoismaiden ministerineuvosto käynnisti vuonna 2015 tukiohjelman venäjänkielisten mediapanostusten tukemiseksi Baltian maissa. Ohjelma saavutti suurta menestystä, ja pohjoismainen yhteistyökomitea päätti 12. huhtikuuta pitämässään kokouksessa myöntää 2,2 miljoonaa Tanskan kruunua ohjelman jatkamiseen vuonna 2016.

Pohjoismaiden ministerineuvoston mediatuki on tarkoitettu vahvistamaan ja edistämään riippumattoman venäjänkielisen median kasvua ja tukemaan siten demokratiakehitystä ja sosiaalista osallistamista Baltian maissa. Tällä hetkellä suurin osa Latvian, Liettuan ja Viron venäläisväestöstä on täysin riippuvaista Venäjän valtiollisten tv-yhtiöiden uutis- ja ajankohtaislähetyksistä.

Tukiohjelmaa hallinnoivat ministerineuvoston toimistot Baltian maissa.

Monipuolinen tukipaketti

Virossa julkisen palvelun kanava ETV+ saa tukea myös vuonna 2016. Latviassa tukitoimissa keskitytään toimittajien ammattitaitoa parantavaan kurssitoimintaan, kun taas Liettuassa pääpaino on oppia navigoimaan paremmin uudessa mediamaisemassa (nk. Media Litteracy).

– Tuelle asettamamme tavoitteet vastaavat suoraan vastaanottajamaiden tarpeita, ja hyvät tulokset osoittavat, miten hyvin yhteistyömme Baltian maiden kanssa toimii, toteaa Pohjoismaiden ministerineuvoston kansliapäällikkö Kenneth Broman.

Kaikki tukitoimet toteutetaan yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa ja rahoitusta saadaan myös muilta tahoilta kuin ministerineuvostolta.