Fortsat nordisk støtte til uafhængige medier i Baltikum i 2016

12.04.16 | Nyhed
Mediabevakning
Fotograf
Magnus Fröderberg
I 2015 tog Nordisk Ministerråd initiativ til et støtteprogram med fokus på russisksprogede medieindsatser i de baltiske lande. Programmet blev en succes, og på sit møde den 12. april besluttede Nordisk Samarbejdskomité at bevilge 2,2 millioner danske kroner til, at programmet kan fortsætte i 2016.

Nordisk Ministerråds mediestøtteindsatser har til formål at styrke og fremme fremvæksten af uafhængige russisksprogede medier for at støtte demokratiudviklingen og den sociale inklusion i de baltiske lande. I dag er størstedelen af den russisksprogede befolkning i Estland, Letland og Litauen fuldstændig afhængige af nyheder og opdateringer fra de statsstyrede tv-selskaber i Rusland.

Ministerrådets kontorer i de baltiske lande administrerer støtteprogrammerne.

Mangesidet støttepakke

I Estland vil den russisksprogede public service-kanal ETV+ også få støtte i 2016. I Letland fokuseres støtteindsatserne på kompetencegivende kursusvirksomhed for journalister, mens det litauiske program hovedsageligt beskæftiger sig med en bedre evne til at navigere i det nye russiske medielandsskab. Mediedannelse.

– De målsætninger, som vi har opstillet for støtten, går målrettet til et behov i modtagerlandene, og de gode resultater viser, hvor velfungerende vores samarbejde med de baltiske lande er, siger stabschef Kenneth Broman fra Nordisk Ministerråds sekretariat.

Samtlige støtteindsatser udføres i samarbejde med lokale partnere og medfinansieres af andre instanser end ministerrådet.