Nordisk støtte til uavhengige russiskspråklige medier i Baltikum også i 2016

12.04.16 | Nyhet
Mediabevakning
Fotograf
Magnus Fröderberg
I 2015 tok Nordisk ministerråd initiativ til et støtteprogram med fokus på russiskspråklige medietiltak i de baltiske landene. Programmet ble vellykket, og på sitt møte 12. april vedtok den nordiske samarbeidskomiteen å bevilge 2,2 millioner DKK til en videreføring av programmet også i 2016.

Nordisk ministerråds mediestøttetiltak har til hensikt å styrke og fremme framveksten av uavhengige russiskspråklige medier, og dermed støtte demokratiutviklingen og den sosiale inkluderingen i de baltiske landene. I dag er størstedelen av den russiskspråklige befolkningen i Estland, Latvia og Litauen helt avhengige av nyheter og aktualiteter fra de statlig styrte tv-selskapene i Russland.

Ministerrådets kontor i de baltiske landene administrerer støtteprogrammene.

Mangesidig støttepakke

I Estland kommer den russiskspråklige public service-kanalen ETV+ til å få støtte også i 2016. I Latvia fokuseres støttetiltakene på kompetansehevende kursvirksomhet for journalister, mens det litauiske programmet har hovedvekten på forbedret evne til å navigere i det nye medielandskapet – såkalt Media Litteracy.

– Målsetningene vi har satt opp for støtten, svarer direkte på et behov i mottakerlandene, og de gode resultatene avspeiler hvor velfungerende vårt samarbeid med de baltiske landene er, sier stabssjef Kenneth Broman ved Nordisk ministerråds sekretariat.

Samtlige støttetiltak gjennomføres i samarbeid med lokale partnere og får finansiering også fra andre instanser enn ministerrådet.