Pohjoismaiden ja Québecin välisten yhteistyöhankkeiden uusi hakukierros

30.10.20 | Uutinen
Gadekunstner i Reykjavik
Valokuvaaja
Yadid Levy / Norden.org
Etsimme pohjoismaisia yhteistyökumppaneita, jotka haluaisivat toteuttaa hankkeen québeciläisen kumppanin kanssa. Québecin hallitus ja Pohjoismaiden ministerineuvosto ovat kehittäneet yhdessä rahoitusmahdollisuuden, josta tuetaan kumppanuuksia ja hankkeita kulttuuri-, yhteiskunta-, tutkimus- ja innovointialalla. Hakuaika päättyy 7. joulukuuta 2020.

Québecin kanssa tehtävästä yhteistyöstä on sovittu Pohjoismaiden ministerineuvoston Co-operation with the Nordic neighbours in the west -ohjelmassa.

Québecin hallitus ja Pohjoismaiden ministerineuvosto allekirjoittivat 27. helmikuuta 2015 aiesopimuksen, jonka tavoitteena on parantaa aluetuntemusta puolin ja toisin ja luoda konkreettista yhteistyötä Québecin ja Pohjoismaiden välille.

Aiesopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä on sovittu yhteisestä tukipotista, jolla tuetaan Québecin ja Pohjoismaiden välistä yhteistyötä kulttuuri-, yhteiskunta-, tutkimus- ja innovointialalla.