Ny ansøgningsrunde til samarbejdsprojekter mellem Norden og Québec

30.10.20 | Nyhed
Gadekunstner i Reykjavik
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Er I to eller flere partnere i Norden, og kunne I tænke jer at implementere et projekt inden for kultur, samfund, forskning eller innovation sammen med Québec? Delstatsregeringen i Québec og Nordisk Ministerråd har i fællesskab udarbejdet en finansieringsmulighed for partnerskaber og projekter inden for kultur, samfund, forskning og innovation. Ansøgningsfristen er den 7. december 2020.

Samarbejdet med delstatsregeringen i Québec er formuleret i Nordisk Ministerråds samarbejdsprogram “Norden og dens naboer mod vest”.

Delstatsregeringen i Québec og Nordisk Ministerråd underskrev den 27. februar 2015 en hensigtserklæring med det overordnede formål at styrke kendskabet til hinandens regioner og skabe et konkret samarbejde mellem interessenter i Québec og de nordiske lande.

I forbindelse med implementeringen af hensigtserklæringen er man nået til enighed om at oprette en pulje, som har til formål at støtte samarbejde mellem Québec og Norden på områderne kultur, samfund, forskning og innovation.