Pohjoismaiden kanssa tehtävälle yhteistyölle vahvaa tukea Baltian maissa

12.04.18 | Uutinen
Nordiska och baltiska flaggor
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Merkittävä enemmistö, lähes 90 prosenttia, Baltian maiden asukkaista pitää Pohjoismaiden kanssa tehtävää yhteistyötä tärkeänä ja enemmistö on myös yhteistyön lisäämisen kannalla. Tämä käy ilmi Pohjoismaiden ministerineuvoston teettämästä kyselytutkimuksesta Baltian maiden 100-vuotisjuhlavuonna.

Pohjoismaat kiinnostavat eniten Virossa, jossa 91 prosenttia tutkimukseen vastanneista pitää Pohjoismaiden kanssa tehtävää yhteistyötä tärkeänä tai erittäin tärkeänä. 65 prosenttia kokee yhteistyön erittäin tärkeäksi. Liettuassa 89 prosenttia pitää yhteistyötä tärkeänä tai erittäin tärkeänä, ja Latviassa vastaava luku on 84 prosenttia.

– Tutkimustulosten mukaan kiinnostus Pohjoismaiden kanssa tehtävää yhteistyötä kohtaan on suurta. Tämä on hieno tulos ja kertoo siitä, että yhteisille hankkeille ja Pohjoismaiden ministerineuvoston työlle Baltian maissa on suuri kysyntä, sanoo Christer Haglund, Pohjoismaiden ministerineuvoston Viron-toimiston johtaja.

Enemmistö haluaa lisää yhteistyötä

Suuri enemmistö kyselyyn vastanneista on myös yhteistyön lisäämisen kannalla. Liettuassa 88 prosenttia toivoo lisää yhteistyötä, Virossa 76 prosenttia ja Latviassa 67 prosenttia. 

Etenkin maantieteellinen läheisyys ja pienten maiden luonnollinen yhteistyön tarve ovat syitä siihen, miksi Baltian maiden asukkaat ovat niin kiinnostuneita Pohjoismaista. Talouden, koulutuksen, tieteen ja matkailun parissa tehtävä yhteistyö on tärkeimmällä sijalla Baltian asukkaiden mukaan. 

Tutkimustulosten mukaan kiinnostus Pohjoismaiden kanssa tehtävää yhteistyötä kohtaan on suurta. Tämä on hieno tulos ja kertoo siitä, että yhteisille hankkeille ja Pohjoismaiden ministerineuvoston työlle Baltian maissa on suuri kysyntä.

Heidän mielestään yhteistyöstä saatava suurin hyöty on vastavuoroinen oppiminen ja Baltian maiden kaupankäynnin ja kilpailukyvyn parantuminen. Kun kyselyyn osallistuneilta kysyttiin, mitä Baltian maat voivat puolestaan tuoda yhteistyöhön, Virossa yleisin vastaus oli digitaalinen osaaminen, Latviassa työvoima, matkailu ja kulttuuri ja Liettuassa puolestaan tiede ja innovaatiot.

Astrid Lindgren ja viikingit tuttuja

Kyselyssä tiedusteltiin myös Pohjoismaista ensimmäisenä mieleen tulevaa historiallista tai fiktiivistä hahmoa. Virossa ehdoton ykkönen oli presidentti Sauli Niinistö, kun taas Latviassa ja Liettuassa kärkipäässä olivat Astrid Lindgren, joulupukki, viikingit ja Katto-Kassinen.

Kyselytutkimus on ensimmäinen laatuaan Baltian maissa. Jokaisessa maassa tehtiin 600 puhelinhaastattelua 16. helmikuuta–9. maaliskuuta. 

Pohjoismaiden ministerineuvostolla on ollut toimisto kaikissa Baltian maissa vuodesta 1991 lähtien. Kyselytutkimuksen tuloksia hyödynnetään tulevien yhteistyöohjelmien laadinnassa.